Акция на седмицата – компания, предлагаща близо 15% дивидентна доходност

Фондът, инвестиращ в земеделска земя Адванс Терафонд АДСИЦ, е избран от екипа на Капман за седмичен победител в традиционната ни рубрика.

Книжата на дружеството са третите най-добре представящи се от началото на 2022 г. в SOFIX. Ръстът по позицията е от 23.26%.

Една от основните причини за това е предстоящото след дни общо събрание на акционерите.

То ще се проведе на 17 май, като на него ще се гласува решение за разпределение на рекорден дивидент.

Акционерите ще получат по 0.527 лева брутен дивидент на акция, ако предложението бъде прието.

Към днешната дата това означава 14.84% дивидентна доходност.

Адванс Терафонд АДСИЦ е определен през март като един от дивидентните шампиони у нас. Вижте тук и останалите.

От своето основаване до момента фондът, специализиран в закупуването на земеделска земя, е раздал 187 млн. лева като дивиденти.

Рекордните до момента 41.9 млн. лева, или 0.493 лева на акция, са разпределени през 2013 г. Година по-късно пък се заделят 33.8 млн. лева за дивидент.

Четете още: Кои са любимите акции на милениълите и поколението Z?

Ако общото събрание гласува разпределението на 0.527 лева на акция, това ще е нов най-висок дивидент. Акционерите физически лица биха получили 0.50065 лева дивидент на лот.

Адванс Терафонд днес

Това е най-голямото дружество със специална инвестиционна цел у нас. Днес компанията притежава 184 065 дка обработваема земя, отдадена под наем/аренда на 446 арендатора.

Само през март фондът е купил 1017 дка земеделски земи при средна цена 1306 лева/дка. Средната цена на притежаваната земя в момента възлиза на 606 лева/дка. 

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.