Акция на седмицата – Корадо-България

Акциите на Корадо-България поскъпнаха с 4.44% през изминалата седмица – до 7.05 лева за брой.

На 15 юни компанията стартира изплащането на брутен дивидент от 0.19 лева за лот. Това, в съчетание с добрия отчет на дружеството за първото тримесечие на 2022 г., наклони везните в полза на Корадо-България при избор на седмичния ни победител.

Дивидентът

Общото събрание на компанията гласува да се разпределят 2.5 млн. лева от печалбата за 2021 г. като дивидент. Това прави по 0.19 лева брутен дивидент на акция.

Нетният дивидент за акционерите физически лица възлиза на 0.1805 лева за брой.

Корадо-България е едно от малкото публични дружества, изплащащи и шестмесечен дивидент. Припомняме, че през изминалата година компанията разпредели по 0.10 лева брутен дивидент на акция.

Дивидентната доходност, изчислена към цената на книжата спрямо последния ден, даващ право на дивидент, е около 4%, тъй като общата сума на дивидента за 2021 г. възлиза на 0.29 лева за лот.

Отчетът

Корадо-България обяви печалба преди облагане с данъци от 1.764 млн. лева за периода януари – март 2022 г. Година по-рано компанията отчете положителен финансов резултат от 1.117 млн. лева преди данъци.

Четете още: Как да пестим пари по време на висока инфлация?

Приходите от продажби за първите три месеца на настоящата година се увеличават с близо 6 млн. лева и достигат 17.2 млн. лева.

Продажбите към компанията-майка Корадо-Чехия възлизат на 13.22 млн. лева.

Пазарната оценка на компанията

Компанията днес се оценява на 92 млн. лева от инвеститорите на родния капиталов пазар. Акциите се търгуват при p/e от 17.25, p/s = 1.44, докато p/b се равнява на 3.87.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи