Акция на седмицата – Монбат АД

Акциите на Монбат бяха избрани от екипа на Капман за победител в седмичната ни класация.

През седмицата от компанията обявиха сключването на сделка, чиято стойност възлиза на 36 млн. евро.

Сделката

Монбат Груп, чрез компанията-майка Монбат АД и дъщерното дружество Монбат Рисайклинг ЕАД, сключиха споразумение за продажбата (SPA) на 100% от капитала на базираната в Германия компания Monbat Holding GmbH.

Monbat Holding GmbH е посредническа холдингова структура на Монбат Груп, притежаваща 100% от EAS Batteries GmbH (EAS) и 100% от Monbat New Power GmbH (MNP).

EAS отговаря за оперативния екип и извършва търговските дейности в литиево-йонната дивизия на Монбат, а MNP притежава завода, оборудването и друга собственост, включително патентите, лицензите и разработените в компанията изобретения и ноу-хау.

Трите компании – Монбат Холдинг (холдингова структура), EAS Batteries (оперативна структура) и MNP (структура, стопанисваща активи) формират литиево-йонната дивизия на Монбат.

Споразумението за продажба на 100% от дяловия капитал на Monbat Holding GmbH подлежи на финализиране, включително на всички регулаторни одобрения.

Купувач на акциите на Monbat Holding GmbH е британската компания Britishvolt – пионер в батерийната индустрия, чиято дейност е фокусирана върху разработването на технологии за батерии от следващо поколение и свързаните с тях изследвания и решения.

Britishvolt работи за развитието на бъдещето на електрическия транспорт и устойчиво съхранение на енергия, като произвежда най-добрите в класа си нисковъглеродни, устойчиви и отговорно разработени технологии за литиево-йонни батерии.

Стойността на сделката за акциите на Monbat Holding GmBH е 36 млн. евро и включва кеш компонент, както и емитиране на обикновени акции от капитала на Britishvolt.

„Структурата на сделката напълно подкрепя пътната карта за развитие на EAS и „Монбат“. „Монбат“ ще продължи да бъде част от очаквания растеж на литиево-йонната индустрия чрез миноритарния дял, който групата ще притежава в Britishvolt.

Вярваме, че Britishvolt е подходящият партньор, който разполага с необходимите ресурси, за да се превърне в лидер в предоставянето на литиево-йонни решения за електрифициран транспорт и съхранение на енергия.

Синергиите между EAS и Britishvolt ще допринесат допълнително за добавяне на стойност за новия собственик, неговите акционери и партньори“, казва Виктор Спириев, главен изпълнителен директор на българската компания, цитиран в прессъобщението за сделката.

Представянето на акциите

Книжата на Монбат добавиха 2.68% през седмицата до 5.75 лева за брой. Сделки бяха сключени и на цена от 6.10 лева за лот. От началото на 2022 г. по позицията се отчита спад от 2.54%.

В момента компанията се оценява на 224.25 млн. лева.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.