Акция на седмицата – М+С Хидравлик

Индексът BG BX40 приключи миналата седмица с понижение от 2.69% – на фона на напрежението около Украйна, както и на повишаващите се цени на основни суровини, като природен газ и петрол, съответно бензин и дизел.

Общо пет от включените в него емисии дори загубиха по над 10%. Това са Индустриален Капитал Холдинг, Илевън Кепитъл, Алтерко, Неохим и Доверие Обединен Холдинг.

Разпродажбите при последните две бяха най-големи, като загубите там бяха от 18.78 и 24.09%.

На фона на пониженията при 85% от емисиите, едва шест компании от индекса приключиха седмицата на плюс.

Най-голям ръст за последните 5 търговски сесии беше наблюдаван при акциите на М+С Хидравлик, добавили 3.45% до 9 лева за брой.

По позицията бяха прехвърлени 3 354 акции за общо 28 406 лева. Макар и ликвидността да беше слаба, компанията затвърди позициите си на една от най-стабилните на родния капиталов пазар.

Компанията

М+С Хидравлик АД е водещ производител на нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях.

Компанията държи значителен дял от световния пазар на хидравлични мотори.

Ежегодно компанията попада сред 100 български компании с най-големи продажби, според класацията на Българската търговска промишлена палата.

Резултатите

М+С Хидравлик обяви нетна печалба на консолидирана база от 19.55 млн. лева, което е малко над 4 млн. лева повече от края на четвъртото тримесечие на 2020 г.

Печалбата на акция за миналата година възлиза на близо 50 стотинки (0.4959 ст.)

Приходите от продажби с натрупване за четвъртото тримесечие на 2021 г. са 153.2 млн. лв. Това е около 46% повече спрямо година по-рано, когато постъпленията бяха 104.6 млн. лв.

От компанията прогнозират приходи от продажби за 162 млн. лева за настоящата година. Увеличението обаче ще дойде на фона на по-високите разходи за възнаграждения, прогнозира дружеството.

В края на периода компанията разполага с парични средства за 20.05 млн. лв.

Прогнозата за 2022 г.

Бизнес планът на компанията предвижда през настоящата година да бъдат реализирани приходи от продажби в размер на 159 млн. лева, става ясно от информация, публикувана в X3News в края на януари.

През февруари се очакват приходи от продажби в размер на 15.7 млн. лева, както и 30.49 млн. лева за първите два месеца на годината.

Само през януари е реализирана брутна печалба от 2.6 млн. лева.

Дивидент

М+С Хидравлик е една от компаниите, изплащащи дивидент във всяка една от последните години. Брутната му стойност в последните две години беше съответно 0.30 и 0.26 лева на акция.

Акционерите

Публичните Стара планина и Индустриален капитал Холдинг притежават 30.61 и 22.16% от компанията, докато М+С 97 АД е с 23.86%.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.