Акция на седмицата – Неохим

Акциите на Неохим бяха избрани от екипа на Капман за седмичен победител в традиционната ни рубрика.

Книжата на компанията добавиха 15.61% през изминалата седмица до 40 лева за брой.

Ръстът по позицията от началото на годината пък е 76.99%. С това повишение книжата на Неохим заемат челно място сред най-поскъпналите компании на борсата ни.

Или иначе казано, ако в края на миналата година сте имали 10 000 лева, инвестирани в Неохим, днес сумата вече е близо 17 700 лева.

Какво се случи през седмицата?

По позицията се сключиха 172 сделки за общо 304 хил. лева. Повече трансакции имаше само при Доверие Обединен Холдинг, Агрия груп Холдинг, Алтерко и Софарма.

Книжата на Неохим стартираха седмицата с понижение до 33.60 лева, а във вторник последва изкупуване до 40 лева.

В средата на седмицата имаше сделки и на 41 лева, на колкото затвориха котировките и в четвъртък.

Седмицата завърши с понижение до 40 лева за лот. Преди малко повече от месец по позицията имаше сделки и на нива от 46.40 лева.

Резултатите на компанията

Приходите от основна дейност на димитровградското дружество към 31 декември 2021 г. достигат 357.8 млн. лева. Година по-рано те бяха 229 млн. лева, а за 2019 г. възлязоха на 260.7 млн. лева.

Общо 52% от приходите от продажба на продукция са осигурени от България, докато останалите са от продажби в чужбина.

Неохим приключи 2021 г. с консолидирана печалба от 50.4 млн. лв. спрямо 14.499 млн. лева положителен финансов резултат за година по-рано. За 2019 г. компанията беше на минус от 12.4 млн. лева.

Печалбата на акция за 2021 г. възлиза на 19.50 лева. Година по-рано тя беше 5.61 лева на акция.

В края на миналата година Неохим е разполагало със 72 млн. лева по разплащателните си сметки. Това представлява по 27.87 лева на акция.

Четете още: Взаимен фонд или директно инвестиране

Сезонност на бизнеса

Не бива да се забравя, че първото и четвъртото тримесечие на годината традиционно са най-добрите за компанията. Третото тримесечие се използва за ежегодните ремонти в дружеството, поради което резултатите тогава са най-слаби.

Простите сметки сочат, че компанията е генерирала 46 млн. лева печалба именно през тези две тримесечия на миналата година. Дали добрите резултати ще се потвърдят и през първото тримесечие на 2022 г. – предстои да видим.

Неконсолидираните и консолидираните отчети за първото тримесечие се очакват в края на април и май месец.

Финансовите коефициенти

Акциите на компанията се търгуват при съотношение цена/печалба (p/e) от 2.12. Показателите p/s и p/b са респективно 0.30 и 0.73. Пазарната капитализация на компанията възлиза на 106 млн. лева.

*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.