Акция на седмицата – Първа инвестиционна банка

Книжата на Първа инвестиционна банка отново преминаха границата от 2 лв. за брой. Седмичното поскъпване по позицията беше от 7.29 на сто до 2.06 лв. за лот.

С това те си спечелиха седмичния приз за победител в традиционната ни рубрика. С акциите на банката бяха сключени 45 сделки за 33 710 лота. Общият оборот по позицията възлезе на 66 632 лв.

Банката за поредна година не разпредели дивидент между акционерите си, но подобри основните си финансови показатели.

Отчетът

Балансовото число на банката към 30 юни 2022 г. достига 11.817 млрд. лв., като отбелязва увеличение спрямо края на 2021 г. от 549 млн. лв.

Банката отчита ръст в нетната печалба за първите шест месеца на 2022 г., в сравнение със същия период на предходната година, от 3.162 млн. лв., достигайки 30.758 млн. лв.

Това се дължи до голяма степен на по-високите приходи от банкови операции.

Печалбата преди данъчно облагане за първото шестмесечие на 2022 г. е 34.377 млн. лв., а тази преди провизии и обезценка e в размер на 89.389 млн. лв.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2022 г. възлизат на 208.986 млн. лв.

Нетният лихвен доход за периода януари – юни 2022 г. е в размер на 127.624 млн. лв. – ръст от 7.627 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Основната причина за това е намалението на лихвените проценти по привлечени средства, което води и до по-нисък лихвен разход.

Нетният доход от такси и комисиони за първите шест месеца на 2022 г. е 65.378 млн. лв. и е с 12.835 млн. лв. по-висок спрямо същия период на 2021 г.

Финансовите коефициенти

В момента Първа инвестиционна банка се търгува при съотношение p/e от 2.74, докато p/b и p/s са на нива от 0.23 и 0.64.

Пазарната капитализация на банката е 307 млн. лв.

За още финансови новини ни следвайте във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.