Акция на седмицата – Първа инвестиционна банка

Коя е компанията, чиито книжа поскъпнаха с 30.26% през изминалата седмица? Това е Първа инвестиционна банка.

Именно тя е изборът на екипа на Капман за акция на седмицата.

По позицията се сключиха 278 сделки, като по този показател тя отстъпва единствено на Агрия Груп Холдинг. Оборотът за последните пет търговски сесии възлезе на 382 хил. лева.

Трансакции в петък се сключиха и на ниво от 2.40 лева за брой, каквито не сме виждали от юли 2020 г.

От началото на годината по позицията се наблюдава ръст от 41.25%. По този показател банката се нарежда на трето място, изпреварена единствено от Неохим и Зърнени храни България.

Резултатите

Нетната печалба на Първа инвестиционна банка към 31 декември 2021 г. възлиза на 110.5 млн. лв. Година по-рано е отчетен положителен финансов резултат от 44.9 млн. лв.

Печалбата на акция расте над 2 пъти – от 36 стотинки на 74 стотинки за брой.

Печалбата преди данъчно облагане за 2021 г. е 124.832 млн. лв., а печалбата преди провизии и обезценка e в размер на 250.495 млн. лева.

Общите приходи от банкови операции от началото на 2021 г. възлизат на 434.97 млн. лева. Преди година те достигнаха 373.7 млн. лева.

Нетният лихвен доход за годината е в размер на 282 млн. лева, като расте с 32.78 млн. лева спрямо 12 месеца по-рано.

Четете още: Кои са дивидентните шампиони на Българска фондова борса

Нетният доход от такси и комисиони за 2021 г. е 123.505 млн. лв. и е с 24.313 млн. лв. по-висок спрямо 2020 г.

Капиталови ресурси

Коефициентът на капиталова адекватност на банката към 31 декември 2021 г. достига 20.85%.

Адекватността на капитала от първи ред е 20.72%. Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 17.33%.

Банкови клонове

Към 31 декември 2021 г. общият брой на клоновете и офисите на Първа инвестиционна банка АД в България е 126 – 44 локации в София и 82 в градовете извън София.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.