Акция на седмицата – Сирма Груп Холдинг

Всеки понеделник екипът на Капман избира една от най-добре представилите се емисии за предходната седмица.

Изборът ни за периода от 16 до 20 май падна върху Сирма Груп Холдинг.

Представянето на книжата

По позицията се сключиха 386 сделки, което е повече от всяка друга емисия на борсата ни.

Прехвърлени бяха 787 029 акции за общо 541 882 лева. В момента компанията се оценява на 43.3 млн. лева. От началото на 2022 година по позицията се отчита ръст от 65.91%.

Какво се случи през седмицата?

Компанията, която през настоящата година стана на 30 години обяви няколко положителни новини.

Сирма Груп Холдинг публикува материалите си за предстоящото си общо събрание. От тях става ясно, че компанията ще разпредели дивидент за втори път в историята си.

Дружеството ще разпредели дивидент в общ размер от 1.4 млн. лева. Той се формира от 930 974.24 лева от печалбата за 2021 г. и още 469 025,76 лева от натрупаната неразпределена печалба за минали години.

Акционерите ще гласуват и продажбата на мажоритарен дял в едно от дъщерните дружества – „Сирма Ей Ай“ ЕАД, на регистрираното в Люксембург дружество New Frontier Technology Invest SARL.

Четете още: Най-скъпата компания в света с печалба от 40 млрд. долара за тримесечие

Купувачът е част от базирания в Лондон инвестиционен фонд e Integral Venture Partners.

Акционери в Сирма Ей Ай са Сирма Груп Холдинг АД и свързаните с нея Сирма Солюшънс АД и Онтотекст АД.

Оценката на „Сирма Ей Ай“ е за 28.5 млн. евро, а очакваната обща цена на акциите е малко над 19.5 млн. евро.

Делът на „Сирма Груп Холдинг“ от нея би бил малко над 6.6 млн. евро.  

Сирма Солюшънс се предвижда да запази 23.8% от капитала на Сирма Ей Ай.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.