Акция на седмицата – Софарма трейдинг

Всеки понеделник екипът на Капман номинира една от родните компании за победител в традиционната ни рубрика.

Днес тази чест се пада на Софарма трейдинг. Защо? Накратко – добър отчет и придобиване на акции от мажоритарния собственик.

Ето и подробностите:

Отчетът

Софарма трейдинг достигна пазарен дял от 21.91% на общия фармацевтичен пазар. Делът на компанията на аптечния сегмент е 19.4%, а на болничния пазар – 29.75%.

Нетната консолидирана печалба за първите три месеца на 2022 г. възлиза на 9.979 млн. лева спрямо 4.595 млн. лева за сравнимия период на 2021 г.

Четете още: Какви са консолидираните резултати на публичните компании за Q1?

Нетната печалба на акция достига 0.29 лева спрямо 0.13 лева на акция година по-рано.

Нетните приходи от продажба на стоки нарастват от 322 млн. лева на 364 млн. лева. От тях 246.33 млн. лева са от аптечен пазар, докато от болничен пазар са реализирани 79.5 млн. лева.

От търговия на едро са отчетени 35.1 млн. лева, а от продажба на апаратура – 3.31 млн. лева.

Софарма купи акции за близо половин милион лева

Мажоритарният собственик Софарма притежаваше 81.34% от капитала към 31 март 2022 г.

През седмицата стана ясно, че фармацевтичната компания е закупила 100 462 акции на средна цена от 4.62 лева.

Не пропускайте: Още от консолидираните резултати на публичните компании за Q1

Представянето на книжата

Акциите на Софарма трейдинг бяха най-добре представилата се компания от BG BX40 за миналата седмица. Ръстът по позицията бе от 10.13% до 5 лева за брой.

Прехвърлени бяха 241 093 лота за общо 1.148 млн. лева.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.