Акция на седмицата – Стара планина Холд

Акциите на Стара планина Холд бяха избрани за седмичен победител в традиционната рубрика на Капман.

Екипът ни взе под внимание както резултатите на холдинговото дружество, така и поскъпването на книжата през периода от 22 до 26 август.

Представянето на книжата

Акциите на Стара планина Холд добавиха 9.41% към стойността си през последните пет търговски сесии. Сделки бяха сключени на нива от 8.95 до 9.30 лева за лот.

Покупки от ръководни кадри

През седмицата стана ясно, че Евгений Узунов, който е член на Съвета на директорите на компания, е купил 873 акции на компанията при цена от 9 лева за брой, както и 1 200 броя при единична цена от 9.20 лева.

През юни Узунов купи 1 515 акции при 9.50 лева, а през май 5 000 лота на цена от 10 лева за брой.

Резултатите

Стара планина холд АД обяви, че консолидираните продажби за първите седем месеца на годината възлизат на 217.4 млн. лв. Това е с 39.17% повече спрямо същия период на 2021 г.

Ръководството на холдинга прогнозира, че до края на август продажбите ще са с 39.83% по-високи спрямо периода януари – август 2021 г.

Дивиденти

Стара планина Холд е един от най-големите платци на дивиденти сред публичните дружества. Общото събрание на компанията, състояло се в края на май, гласува да се разпределят като дивидент 6.18 млн. лв.

Брутният дивидент на акция е равен на 0.29825 лв. Година по-рано сумата е 0.2491 лв. за брой.

Брутният дивидент на предприятията от групата на Стара планина Холд за последните 25 финансови години е в размер на 215.6 млн. лв.

Коефициенти

При цена от 9.30 лева за брой, Стара планина Холд се търгува при p/e от 14.69, докато p/s и p/b са равни на 0.64 и 1.64.

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.