Акция на седмицата – Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Екипът на Капман избра победителя в седмичната си рубрика. Това е Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ.

Книжата на компанията добавиха 8.26% към стойността си през периода 6-10 юни. С това те превърнаха фонда в най-поскъпващото дружество в SOFIX за последните пет сесии.

По позицията бяха сключени 84 сделки за 72 496 лота на обща стойност 170 150 лева.

От началото на 2022 г. акциите на фонда са повишили пазарната си капитализация с 19.19%.

Новините от компанията

През седмицата стана ясно, че Нетера ЕООД наема 16%, или 1611 кв. м, от сградата Камбани Грийн Офиси с наемодател Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (ФНИБ). Договорът за наем е за пет години.

Така запълняемостта на офис сградата ще бъде 49.45%. Другите две офис сгради на ФНИБ са със запълняемост съответно 67.56% за Офис сграда 1 – Бизнес Парк София и 25.64% за Офис сграда София тех парк.

Компанията е един от най-големите собственици на офис сгради в страната.

Четете още: Недвижимите имоти вече са твърде скъпи за инвестиция

Предходната новина за дружеството пък беше за продажбата на търговския им център във Варна, който преди това е отдаден под наем на веригата Mr. Bricolage.

В съобщение до борсата от февруари от дружеството със специална инвестиционна цел обявиха, че са сключили предварителен договор за имота, който ще бъде продаден срещу 6.8 млн. евро без ДДС.

Дивидентът

На предстоящото общо събрание на акционерите на дружеството ще се гласува разпределение на дивидент.

Предложението е за разпределение на 1.673 млн. лева, или 0.0482996 лв. брутен дивидент на акция.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.