Акция на седмицата – Химимпорт

Екипът на Капман определи Химимпорт АД за седмичен победител в традиционната рубрика „Акция на седмицата“.

Книжата на холдинговото дружество поскъпнаха с 1.35% през последните пет търговски сесии до 0.902 лева за брой.

По позицията бяха прехвърлени 360 088 акции за общо 315 187 лева. Общият брой на сделките беше 80, което прави компанията втората най-ликвидна в SOFIX за периода от 27 юни до 1 юли.

Компанията

Дружествата от икономическата група включват 59 компании, обособени в няколко ключови сектора: финансов (банка, пенсионноосигурителна компания, общо и животозастрахотелни дружества, управляващо дружество), транспортен, селско стопанство, проучване и добив на нефт и газ, недвижими имоти и други.

Основен акционер в Химимпорт, по данни към 31 март, е Инвест Кепитъл (72.39%).

Отчетът

Към 31 март холдинговото дружество отчита консолидирани приходи от 4.514 млрд. лева. Печалбата преди облагане с данъци възлиза на 29.362 млн. лева, а нетната печалба е 20.534 млн. лева.

Предстоящото общо събрание на акционерите

Химимпорт ще проведе редовното си общо събрание на акционерите на 14 юли 2022 г. На него ще се гласува предложение за отнасяне на печалбата от миналата година (бел. ред. 21.318 млн. лева) като неразпределен положителен финансов резултат.

Печалбата за 2021 г. е малко по-голяма от тази за първите три месеца на 2022 г.

Финансовите коефициенти

Пазарната капитализация на компанията днес възлиза на 216 млн. лева. Книжата на дружеството се търгуват при съотношения p/e от 5.10 на консолидирана база, докато p/s и p/b са съответно 0.02 и 0.13.

Още финансови новини може да четете всеки ден на нашата фейсбук страница. Последвайте ни тук.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.