Акция на седмицата – Централна кооперативна банка

Екипът на Капман се спря на книжата на Централна кооперативна банка (ЦКБ) в традиционната ни рубрика.

Книжата на банката добавиха 23% към стойността си през последните пет търговски сесии.

Те отстъпиха на предходните победители в рубриката – Първа инвестиционна банка и Агрия Груп Холдинг.

По позицията се сключиха 116 сделки за 274 хил. лева. Книжата на банката са петите най-ликвидни сред BG BX40 в периода 21 – 25 март.

Повече сделки бяха сключени единствено при Първа инвестиционна банка, Агрия Груп Холдинг, Химимпорт и Доверие Обединен Холдинг.

Резултатите

Нетната консолидирана печалба на банката към 31 декември 2021 г. възлиза на 27 млн. лева. Това е с 29.32 на сто повече спрямо година по-рано.

Балансовата стойност на активите на ЦКБ е 7.699 млрд. лева. В едногодишен аспект те растат с 11.09%, или 768 млн. лева.

Вижте още: Кои са дивидентните шампиони на Българска фондова борса

Паричните средства формират 25.5% от балансовото число. Вложенията във финансови активи, държани за търгуване, представляват 23.9% от активите.

Към 31 декември размерът на предоставените кредити и аванси на клиенти формират 40.53% от общите активи.

Представянето на акциите

От началото на 2022 г. по позицията се наблюдава ръст от 32.38%. Поскъпването за последните 12 месеца при акциите на ЦКБ пък е от 41.84 на сто.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.