Взаимен фонд или имот? В какво да вложим парите си?

Депозитите и недвижимите имоти продължават да са най-популярните инвестиции у нас.

Дали обаче те са и най-добрата опция при настоящите високи нива на инфлация?

Експертите в панел „Лични финанси“ на форума Шумът на парите 2022 изразиха мнение, че имотите днес са надценени и при евентуална рецесия те ще са един от най-пострадалите активи.

От друга страна, настоящите лихви по депозитите от около 1% (и дори под това ниво) на голяма част от банките обезценяват парите ни. Това означава, че те намаляват покупателната си способност, тъй като инфлацията към момента е над 15% (бел. ред. 15.6%).

Но да се върнем на имотите. Ето поне три факта, които показват, че те в момента са надценени и не са добра инвестиция.

1. Недостъпност

Според данни на Евростат имотите у нас са най-недостъпните в ЕС. Съотношението се измерва чрез сравнение между разходите за дома и доходите на домакинствата.

Доходите у нас растат с бързи темпове, но цените в столицата днес са идентични с тези в големите европейски градове.

2. Ниски лихви – високи цени. Какво следва?

Ниските лихви по ипотечните кредити са една от причините за ръста на цените на имотите у нас. Инфлацията също.

Какво обаче ще се случи, когато банките започнат да повишават лихвите по кредитите, т.е. месечната ни вноска се увеличи? Историята показва, че би следвал спад в цените, тъй като по-малко хора ще могат да си купят имот при увеличените стойности на финансирането.

3. Цената на имоти, изчислена през наемната му цена

Експертите в сферата казват, че един имот е правилно оценен, когато той се изплаща за 20 години под наем. Т.е. ако можем да го изплатим за 15 години, то той е изгодна сделка за купувача.

Ако сметките сочат, че се изплаща за 25-30 или дори повече години, то имотът е надценен, т.е. той е изгодна сделка за продавача.

Тук следва да добавим, че заради големия процент празни имоти, чакащи да бъдат отдадени под наем, сделките вече се сключват на по-ниски нива от преди година.

Да се върнем на взаимните фондове. Какви са плюсовете им и защо да се спрем на този вид инвестиция? Отново ще посочим най-малко три позитива:

1. Бърза ликвидност

В случай че имате нужда от пари, много лесно и бързо можете да продадете вложението си, без да претърпите загуби.

Това е един от най-големите плюсове, тъй като, за да реализираме продажбата на даден имот, са нужни месеци. Ако пък искаме да го направим веднага, ще претърпим сериозни загуби.

2. Професионално управление

Взаимните фондове предлагат професионално управление. Портфолио мениджърите структурират портфейлите на фондовете съгласно риска, който сте склонни да поемете.

Ето защо са налице както консервативни (нискорискови), така и балансирани и високорискови колективни инвестиционни схеми.

Взаимните фондове са подходящи за всеки инвеститор, който се стреми към по-висока от традиционната доходност за спестените си средства, но няма достатъчно лично време и умения, за да управлява индивидуален инвестиционен портфейл.

3. Диверсификация и достъпност

Фондовете са достъпни за всички нас. Дори и със суми от 100-200 лева/месечно, всеки може да вложи пари във фонд.

Отделно, те предлагат и много добра диверсификация, тъй като милионите под управление се разпределят в много на брой активи. Така, ако акциите на компании от един сектор се представят зле за известен период от време, това се компенсира от останалите.

„Капман Холдинг“ АД информира настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на финансовите инструменти се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Моля, запознайте се с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител. Инвестициите не са гарантирани с Гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива.  Резюме на правата на притежателите на дялове, издадени от договорни фондове, организирани и управлявани от „Капман Асет Мениджмънт“ АД е достъпно на интернет страницата на управляващото дружество.