Взаимните фондове управляват близо 9 млрд. лева. Вие още ли държите парите си на депозит?

Фондовете придобиват все по-голяма популярност у нас. Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, осъществяващи дейност у нас, вече са 8.839 млрд. лева, сочат данни на БНБ.

Размерът им нараства с 2.95 млрд. лева, в сравнение с преди 12 месеца и с 1.06 млрд. лева спрямо тримесечие по-рано.

Активите на местните фондове бележат ръст до 2.725 млрд. лева, или с близо 1 млрд. лева спрямо година по-рано. Чуждестранните колективни инвестиционни схеми управляват 6.1 млрд. лева спрямо 4.1 млрд. лева преди година.

Само за година активите на фондовете бележат ръст от близо 3 млрд. лева, сочат данни на БНБ.

Какво предизвиква този сериозен ръст, довел до рекордни вложения в колективни инвестиционни схеми?

На първо място, ниската база, от която тръгваме. България е една от страните, в които фондовата индустрия все още е слабо застъпена.

На второ място, повишените доходи на населението, които водят и до по-голяма спестовност. На фона на ниските, дори и в някои случаи отрицателни лихви по депозитите, населението търси нови инвестиционни алтернативи за парите си.

Трето, но не и последно по важност – в последните години част от фондовете отчитат в пъти по-висока доходност от лихвите по депозитите.

Днес те са на нулеви нива, а фондовете са един от инструментите, с които можем да „победим“ инфлацията.

Четете още: Как да ни остават повече пари за инвестиции

Фондовете придобиват все по-голяма популярност

Повишаващата се инвестиционна култура на населението също води до ръст в интереса към фондовете. Днес домакинствата имат вложения за 2.24 млрд. лева във фондове спрямо 1.379 млрд. лева преди година.

Фондове към депозити

Съотношението между вложенията на домакинствата във фондове и парите на депозит премина границата от 3% преди три месеца. Днес то вече е 3.34 на сто, което ще рече, че на всеки 33 лева на депозит се влага и по 1 лев във фонд.

Фондовете на Капман

Управляващото дружество Капман Асет Мениджмънт управлява пет фонда към днешна дата. Нетната стойност на активите възлизат на малко над 73 млн. лева.

Повече информацията за фондовете можете да откриете тук: https://capman.bg/asset-management/