Две емисии поскъпват с над 100% от началото на 2022 г. Кои са те?

Все още ли смятате, че на българския капиталов пазар не могат да се правят пари? Днешният материал е точно за песимистите.

В него ще посочим най-добре представящите се компании от началото на 2022 г. Също така ще се спрем и на резултатите на тези две дружества за първите три месеца на годината.

Тук може би е мястото да посочим, че миналите резултати не гарантират и бъдещи успехи (в този случай доходност). Имайте предвид също така, че статията е с информативен характер и не е препоръка за покупко-продажба на активи.

Неохим

Книжата на димитровграското дружество са най-добре представящите се у нас от началото на 2022 г. Те носят 145.58% доходност на всички, притежавали акции към края на миналата година.

Това е и петата най-ликвидна компания на пазара ни, включващ MTF Sofia и Българска фондова борса.

Днес компанията се оценява на 147.3 млн. лева. Последната сделка по позицията беше сключена на цена от 55.50 лева.

На предстоящото общо събрание на компанията ще се гласува и разпределение на дивидент. Предложението е по 5 лева на акция, като това ще се обсъди на 21 юни 2022 г.

Отчетът

Торовият завод обяви 64.4 млн. лева печалба за първите три месеца на 2022 г. Година по-рано беше отчетен положителен финансов резултат от 10.69 млн. лева.

Приходите на компанията достигнаха 269 млн. лева – с над 200 млн. лева повече спрямо сравнимия период на 2021 г.

Агрия Груп Холдинг

Книжата на компанията са добавили 105.48% от началото на годината. Последната сделка по позицията беше сключена на ниво от 30 лева за брой. Това оценява компанията на 204 млн. лева.

Акциите на Агрия Груп Холдинг са и най-ликвидните на родния пазар от началото на 2022 г. До вчера с тях са осъществени 3 767 сделки за общо 868 583 акции. Оборотът по позицията надхвърля 17.4 млн. лева.

Компанията, също както и Неохим, възнамерява да разпредели дивидент. Според предложението, общата сума ще достигне 2.5 млн. лева. Това прави по 0.367 лева на акция.

Отчетът

За първите три месеца на 2022 г. компанията обяви консолидирана печалба от 22.3 млн. лева. Година по-рано беше отчетен положителен финансов резултат от 7.589 млн. лева.

Нетните приходи от продажби нарастват до 126.8 млн. лева спрямо 79.4 млн. лева преди 12 месеца.