Девет компании набраха 30.5 млн. лева, IPO-то на Фешън Съплай е неуспешно

Първичното публично предлагане на Фешън Съплай е неуспешно.

Инвеститорите на родния капиталов пазар изявиха желание да запишат едва 12 068 акции при цена от 6.50 лева за лот.

Това се оказа доста по-малко от минималния праг за успех на емисията. Той предвиждаше да се запишат 500 хил. акции, а общата набрана сума да възлезе на 3.25 млн. лева.

Кои бяха другите девет компании, които успяха да наберат свеж ресурс до момента на пазара на растеж на БФБ BEAM?

Биодит
Дата: 21 януари 2021 г.
Набрана сума: 1 млн. лева

Син Карс
Дата: 1 юни 2021 г.
Набрана сума: 2 млн. лева

Импулс I
Дата: 7 юли 2021 г.
Набрана сума: 5.867 млн. лева

Инфинити Капитал АД
Дата: 19 октомври 2021 г.
Набрана сума: 1.355 млн. лева

Смарт Органик
Дата: 11 ноември 2021 г.
Набрана сума: 5.859 млн. лева

Дронамикс
Дата: 11 ноември 2021 г.
Набрана сума: 5.867 млн. лева

HR Capital
Дата: 15 декември 2021 г.
Набрана сума: 1.5 млн. лева

Уебит Инвестмънт Нетуърк
Дата: 6 юни 2022 г.
Набрана сума: 5.867 млн. лева

Бии Смарт Текнолоджис
Дата: 14 юли 2022 г.
Набрана сума: 1.2 млн. лева

Общата сума, набрана до момента от деветте компании, възлиза на 30.5 млн. лева.

Пазарът на растеж на Капман

Припомняме, че през октомври 2021 г. стартира дейността на втория Пазар за растеж в България, като отделен сегмент към Многостранна система за търговия – MTF SOFIA.

Това е пазар за търговия на финансови инструменти, издадени от малки и средни предприятия.

След промените в закона днес тези компании вече могат да набират суми до 8 млн. евро.