Ето от какво се движат цените на акциите у нас и по света

В редица материали през последните седмици ви представяме коефициентите, по които можем да оценим дадена компания.

Разбира се, цените на акциите зависят и от други фактори – финансовите резултати, инвестициите, дивидентната политика, отношението към дребните инвеститори, перспективите пред компанията и сектора като цяло и др.

Не бива да забравяме също така и състоянието на икономиката на съответната държава, в която инвестираме.

Не можем да не споменем и един от основните фактори, а именно търсенето и предлагането. Това, според редица специалисти, е движещата сила зад стойността на книжата.

Търсене и предлагане

Ако при дадена позиция има повече и по-големи купувачи, отколкото продавачи, то цената по всяка вероятност ще се повиши.

И обратното – ако при дадена позиция има повече и при това големи продавачи, голяма е вероятността цената ѝ да се понижи.

Четете още: Пет книги, които всеки инвеститор трябва да прочете

Как влияят останалите фактори?

Тримесечните резултати, а оттам и промяната на финансовите коефициенти, също могат да повлияят на търсенето и предлагането.

При положение че компания X обяви по-добри резултати от тези от преди година, то най-вероятно в следващите дни ще станем свидетели на повече купувачи по позицията.

Дивидентната политика също е фактор, тъй като инвеститорите могат да реализират както капиталова, така и дивидентна доходност. По-висок дивидент – спрямо 12 месеца по-рано, по всяка вероятност ще се отрази положително на цената на книжата. И обратното.

Факторите, изложени по-горе, са съществени за реализирането на печалби на фондовите пазари.

При положение че имате времето, знанията и опита в търговията, то тогава не се притеснявайте да използвате платформата ни CTrader.

Ако обаче нямате свободно време, нито пък сте експерт в сферата, то най-добре е да се обърнете към професионалистите от управляващото дружество Капман Асет Мениджмънт.

Днес общо управляваните средства в четирите фонда са над 87 млн. лева. С това Капман Асет Мениджмънт се нарежда сред най-големите управляващи дружества в страната.

Можете да се свържете с нас в офисите ни в София, Варна и Стара Загора, на телефоните, мейла mail@capman.bg и в социалните ни канали.