Импулс I, Илевън Кепитъл или Ейч Ар Кепитъл

Инвестиционните компании, които се търгуват на родния капиталов пазар, вече са няколко. В коя обаче да вложим парите си?

Днес ще ви представим накратко три от тях – Импулс I, Илевън Кепитъл и Ейч Ар Кепитъл. Ето какво трябва да знаем за дружествата.

И не забравяйте – добре би било да диверсифицирате, за да можете да разчитате на доходност, дори и някое от вложенията ви да не се представя добре.

Импулс I

Дружеството има вложения в „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“, „Българска фондова борса“, „Спиди“, „Смарт Органик“, “Алтерко”, както и в компаниите „Дискордиа“, „Браузуейв“, „А4Е“, „Биосийк“, „Болерон“ и „Обединени търговски обекти“.

Компанията наскоро обяви, че през настоящата година се предвижда увеличение на капитала, за да се продължи с инвестициите.

Основателите й посочиха в уебинар, че дивидент по всяка вероятност ще е разпределя през следващата година. Причината за това е, че по-голяма част от печалбата в момента е формирана от преоценки.

Илевън Кепитъл

Портфейлът на компанията е съставен от над 30 инвестиции, сред които са: Дронамикс, Плейграунд Енерджи, Сенсика Текнолоджис, Енхенсив, Новалоджи, Бизнесмап, Контент Инсайтс, Строубери Енерджи, ТаксиМи, Мелиса Клаймът, Бизнес СофтСистемс, Джим Релм Технолоджи и др.

Към 31 декември 2021 г. дружеството притежава активи на обща стойност 27.8 млн. лв. Към края на миналата година Илевън Кепитъл регистрира нетни приходи от продажби в размер на 522 хил. лева, които са от продажби на дялови участия.

Четете още: Могат ли двете най-популярни инвестиции да ни защитят от инфлацията? 

Финансовите приходи са в размер на 16.51 млн. лева, като 15.949 млн. лева са в резултат на положителна оценка на финансови активи, 517 хил. лева са от дивиденти и 44 хил. лева са от лихви.

Печалбата на консолидирана база към края на четвъртото тримесечие възлиза на 15.74 млн. лева.

Ейч Ар Кепитъл

През изминалата седмица книжата на инвестиционната компания бяха сред най-поскъпващите на родния капиталов пазар. Именно в този период беше обявено, че компанията е участвала в увеличението на капитала на ebag.

Онлайн супермаркетът регистрира най-доброто си тримесечие през първите три месеца на 2022 г. Очакванията са за цялата година компанията да реализира приходи между 80 и 100 млн. лева.

В последните месеци Ейч Ар Кепитъл инвестира в няколко компании. Парите от първичното публично предлагане бяха използвани за вложения в Plum – гръцки асистент за финансово планиране, OhmniLabs – американска компания, работеща в областта на изкуствения интелект и роботиката; The Recursive – онлайн медията промотираща иновативните технологии и стартиращи екосистеми в Югоизточна Европа; Releva – българската платформа за растеж на операциите по приходи и анализи в областта на електронната търговията; SmartOcto – базирана в Холандия компания за медийни анализи и иновативна AI система за вземане на решения, която работи с над 250 големи медии и новинарски брандове в над 37 страни на 5 континента.

Компанията планира да разпределя поне 50% от печалбата си. Дивидентът за миналата година ще стане известен след публикуването на одитирания отчет за 2021 г. Решението за разпределението пък ще се вземе от предстоящото общо събрание на компанията.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.