Какви промени се извършват в SOFIX и BG BX40?

Редица промени се извършват в основните индикатори на родния капиталов пазар, обхващащ Българска фондова борса и MTF SOFIA.

Екипът на Капман ще ви представи измененията в тях:

SOFIX

Общо три са промените в най-старият борсов индикатор у нас. Трите изпадащи от изчислението на индекса компании са Индустриален Холдинг България, Монбат и Софарма трейдинг.

Техните места ще се заемат от Неохим, Елана Агрокредит и Сирма Груп Холдинг.

Промените ще влязат в сила от 19 септември (понеделник).

BG BX40

Три компании се изключват и от широкият индекс BG BX40. Това са Електроразпределителни мрежи Запад, Инвестиционна Компания Галата и Петрол.

Те ще бъдат заменени от Телематик Интерактив България, Велграф Асет Мениджмънт и Родна Земя Холдинг.

BG TR30

Емисиите на Албена, Градус и Електроразпределителни мрежи Запад отпадат от базата на индекса. Вместо тях там ще попаднат Сирма Груп Холдинг, Централна кооперативна банка и Химснаб България.

BGREIT

Това е единственият индекс, в който не се правят промени.

От началото на 2022 г. BG BX40 губи 2.48% от стойността си, SOFIX се понижава с 4.31%, а BG TR30 добавя 6.53%. Секторният BGREIT също е на плюс, с ръст от 12.94 на сто.

Ако това съдържание ви е допаднало, можете да ни последвате за още финансови новини във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с препоръчителен характер и не представлява препоръка за покупка/продажба на ценни книжа.