Какви резултати отчитат Алкомет, Неохим, Албена, Агрия Груп Холдинг и ИХ България?

Какви резултати обявиха част от по-ликвидните публични компании за четвъртото тримесечие на 2021 година? Днес продължаваме с отчетите на още пет дружества, а утре ще ви представим нова порция от тях.  Нека видим каква бе 2021 година за Алкомет, Неохим, Албена, Агрия Груп Холдинг и ИХ България. 

Алкомет

Нетните приходи от продажби на Алкомет АД за 2021 г. възлизат на 520 млн. лева, което е с над 49% повече спрямо година по-рано.

Германия остава основен пазар за продукцията на Алкомет с около 18.7% пазарен дял. Следват Полша (15.3%), Италия (14.9%), Испания (9.3%) и САЩ (8.4%). Делът на продажбите в страната е 4.9 на сто.

Дружеството отчита загуба от 445 хил. лева спрямо отрицателен финансов резултат от 3.559 млн. лева година по-рано.

Една от основните причини за това са увеличените с 57.5% разходи за материали, на фона на сериозния ръст в цената на алуминия.

Агрия Груп Холдинг

Компанията приключи четвъртото тримесечие на 2021 г. с консолидирани приходи от продажби на стойност 434 млн. лева. Това е с близо 127% повече спрямо 12 месеца по-рано.

Нетната печалба на дружеството за изминалата година се увеличава до 25.57 млн. лева спрямо 12.56 млн. лева за 2020 г.

Агрия Груп Холдинг беше обявена вчера за седмичния победител в рубриката на ИП Капман „Акция на седмицата“.

Албена

Приходите от дейността на Албена АД са в размер на 79.545 млн. лева, става ясно от междинния доклад на дружеството. Година по-рано туристическото дружество отчете приходи от 45.4 млн. лева.

Себестойността на продажбите е в размер на 75.7 млн. лева при 59.2 млн. лева за преди 12 месеца.

Албена АД приключи четвъртото тримесечие на 2021 г. с консолидирана печалба от 4.2 млн. лева спрямо загуба от 17.8 млн. лева година по-рано.

Печалбата на акция за 2021 г. възлиза на близо 1.84 лева.

Неохим

Приходите от основна дейност на димитровградкото дружество към 31 декември 2021 г. достигат 357.8 млн. лева. Година по-рано те бяха 229 млн. лева, а за 2019 г. възлязоха на 260.7 млн. лева.

Общо 52% от приходите от продажба на продукция са осигурени от България, докато останалите са от продажби в чужбина.

Неохим приключи 2021 г. с консолидирана печалба от 50.4 млн. лв. спрямо 14.499 млн. лева положителен финансов резултат за година по-рано. За 2019 г. компанията беше на минус от 12.4 млн. лева.

В края на миналата година Неохим е разполагало със 72 млн. лева по разплащателните си сметки.

Индустриален Холдинг България

Консолидираните приходи от продажби на холдинговата компания за последните три месеца на 2021 г. възлизат на 41.6 млн. лева. Това е с 54.4 на сто повече спрямо сравнимия период година по-рано.

Консолидираната печалба за четвъртото тримесечие на изминалата година нарасна до 13.8 на сто. Преди 12 месеца компанията приключи тримесечието с положителен финансов резултат от 4 млн. лева.

Общите консолидирани приходи за цялата 2021 г. отчитат ръст от 44.3 на сто. EBITDA бележи ръст от 230% до 53.4 млн. лева.

Нетната печалба на дружеството възлезе на 43.7 млн. лева спрямо загуба от 12 млн. лева година по-рано.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.