Какво показват първите консолидирани отчети на публичните дружества?

Кои са компаниите, отчели печалби от 19.5 и 32.1 млн. лева за миналата година?

В следващите дни екипът ни ще ви представи консолидираните финансови отчети на по-ликвидните публични дружества у нас.

Вижте първите резултати, публикувани в рамките на вчерашния ден:

М+С Хидравлик

М+С Хидравлик обяви нетна печалба на консолидирана база от 19.55 млн. лева, което е с малко над 4 млн. лева повече от края на четвъртото тримесечие на 2020 г.

Печалбата на акция за миналата година възлиза на близо 50 стотинки (0.4959 ст.)

Приходите от продажби с натрупване за четвъртото тримесечие на 2021 г. са 153.2 млн. лв. Това е с около 46% повече спрямо година по-рано, когато постъпленията бяха 104.6 млн. лв.

От компанията прогнозират приходи от продажби за 162 млн. лева за настоящата година. Увеличението обаче ще дойде на фона на по-високите разходи за възнаграждения, прогнозира дружеството.

В края на периода компанията разполага с парични средства за 20.05 млн. лв.

Припомняме, че в последните две години М+С Хидравлик разпредели съответно 0.30 и 0.26 лева брутен дивидент на акция.

Спиди

Спиди АД обяви нетна печалба от 32.123 млн. лева спрямо положителен финансов резултат от 26.8 млн. лева преди 12 месеца.

Печалбата на акция на компанията за 2021 г. възлезе на 5.97 лева за брой.

Компанията традиционно разпределя поне 50% от печалбата си като дивидент между акционерите.

Четете още: Топ 7 на най-ликвидните дружества на Българска фондова борса

Общите приходи на дружеството достигнаха 339.4 млн. лева, или с 20.7% повече спрямо 2020 г.

Постъпленията на куриерската компания за 2021 г. са 170.6 млн, лева, докато приходите от чужбина достигнаха 161.6 млн. лв. Ръстът у нас е от 20.6 на сто, а в чужбина – 22.8%.

Броят превозени пратки през 2021 г. надмина 60 млн. броя – с 15% повече от предходната година.

Хидропневмотехника АД

Компанията обяви нетна печалба от 547 хил. лева, или 13.71 лева за акция.

Преди година дружеството отчете положителен финансов резултат от 233 хил. лева, или 5.59 лева за лот.

Приходите от продажба на продукция се повишават от 4.62 млн. лева за 2020 г. на 5.8 млн. лева за 2021 г. Постъпленията от България са 3.791 млн. лева, а тези от чужбина възлизат на 2.008 млн. лева.

Най-високи приходи са реализирани от продажба на блокове (3.496 млн. лева), хидравлични разпределители (1.31 млн. лева) и хидравлични клапани (565 хил. лева).

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.