Какъв дивидент ще разпределят Неохим, ЕМКА и Монбат

Още няколко български публични компании обявиха намерения за разпределение на дивидент. Предложенията ще бъдат обсъждани по време на предстоящите годишни общи събрания на акционерите. Ето и подробностите:

Неохим

Избраната наскоро за Акция на седмицата компания планира да разпредели 12.929 млн. лева като дивидент. Сумата на една акция, ако предложението бъде гласувано, ще е 5 лева. Това означава по 4.75 лева нетен дивидент за акционерите физически лица.

Началната дата за изплащане на дивидента, е 17 август 2022 г.

ЕМКА

Вчера стана ясно, че севлиевското дружество ще подложи на гласуване сумата от 3.426 млн. лева за дивидент. В случай, че предложението се приеме, това ще рече, че за всяка акция ще бъдат платени по 0.15789 лева.

Общото събрание на компанията е насрочено за 15 юни.

Монбат

Монтанският производител на батерии и акумулатори ще задели 5.5 млн. лева за дивидент. Предложението на ръководството, е 1.196 млн. лева от нея да е от печалбата за 2021 г., а останалите 4.304 млн. лева от неразпределена печалба от минали години.

Брутният дивидент на акция би се равнявал на 0.141 лева. Отново правим уточнението, че това е предложение, което ще се гласува на общото събрание.

Индустриален Капитал Холдинг

Холдингът, който е с основни инвестиции в М+С Хидравлик и ЕМКА, също планира дивидент за акционерите си.

Общата сума, която ще бъде гласувана на общото събрание, е 1.493 млн. лева.

Ако предложението бъде прието, то на всяка акция ще се паднат по 0.0947368 лева.

Според публикуваните материали, дивидентът ще започне да се изплаща считано от 15 август.