Как да участваме в IPO-то на Бии Смарт Технолоджис АД?

Само след ден (на 14 юли 2022 г) ще се проведе първичното публично предлагане на Бии Смарт Технолоджис АД.

Временната емисия акции с присвоен борсов код BЕЕ1 е налична за клиенти на ИП Капман АД в платформата CTrader.

Поръчки могат да бъдат подавани и чрез нея в деня на провеждането на аукциона.

Той ще протече по следния начин:

В т.нар. pre-trade фаза – от 9.30 до 11.00 часа, ще можем да въвеждаме, коригираме и оттегляме поръчки „купува“. Допустимите поръчки за аукциона са лимитирани и пазарни.

Call фазата ще продължи от 11 до 14 часа. В тези три часа няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. Могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”.

Във Freeze фазата (след 14 часа) ще бъдат изтрити всички поръчки, които са извън ценовия диапазон от 27.50 лева.

Всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която е 27.50 лв.

Предложени ще бъдат 43 636 акции, а емисията ще се счита за успешна, ако се запишат поне 29 090 броя.

В случай че има търсене за по-голямо количество акции от предложеното, то всеки ще получи пропорционално на заявеното от него.

Ето какво трябва да знаем за компанията:

С мисията да спаси пчелите, Бии Смарт Текнолоджис АД вече 7 години разработва авангардни технологии за дистанционно следене на кошери и иновативни бизнес модели за търговия с пчелни продукти.

В портфолиото на компанията са устройствата BeeBot и Hivebase, както и популярната услуга “Осинови кошер”.

Чрез онлайн магазина си www.istinskimed.bg компанията успява да увеличи приходите си 28 пъти за последните 2 години.

Хибридният бизнес модел, съчетаващ IoT технологии и иновативна електронна търговия, дават предимство пред конкурентите, защото се създава екосистема, в която пчеларите, потребителите на пчелни продукти и корпоративните клиенти генерират стойност помежду си. 

Моделът на Бии Смарт Текнолоджис АД дава възможност пчеларите, корпорациите със зелена политика и клиентите на пчелни продукти да се обвържат в една устойчива екосистема.

Чрез технология, електронна търговия и фокус върху клиентското преживяване, компанията има работещ бизнес модел, който планира да разраства в Европа през следващите 2 години.

От началото на 2022 г. са реализирани ключови партньорства с международното НПО The World Bee Project, EiT Raising Food Stars и мрежата на Endevor. След натрупване на опит в България, излизането на европейски пазар е логичната следваща стъпка, която се планира в последните 6 месеца.

Прогнозите на компанията са да реализира близо 2000% ръст и годишен оборот около 10 милиона лева в следващите 3 години.

Ключовите дейности в плана на Бии Смарт Технолоджис АД са разширяване на екипа с топ международни кадри, инвестиция в партньорска и клиентска мрежа и производство.

Прогнозни данни

Очакванията са, че през 2022 г. компанията ще реализира 1.2 млн. лева приходи. Постъпленията ще се повишат до 3 млн. лева през идната година и до 7.5 млн. лева за 2024 г.

Според прогнозите на компанията, тя ще генерира приходи от 15 и 25.5 млн. лева през 2025 и 2026 г.

EBITDA се очаква да остане отрицателна величина в следващите 2 години, но ще достигне 1.173 млн. лева през 2024 г. В следващите две години пък се очакват съответно 3.6 и 7.2 млн. лева.

Компанията се очаква да излезе на печалба през 2024 г., когато нетният резултат ще възлезе на 996 хил. лева. Печалбата на Бии Смарт Текнолоджис ще се увеличи на 3.17 млн. лева през 2025 г. и на 6.337 млн. лева за 2026 г. Данните са от инвестиционната презентация на дружеството.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.