Капман с поредно участие на Шумът на парите

Николай Ялъмов, председател на борда на директорите на Капман Холдинг, ще вземе участие в 13-ото издание на едно от най-големите икономически събития у нас – форума Шумът на парите.

Компаниите от финансовата група са едни от малкото у нас, взели участие във всички издания на мероприятието, организирано от Profit.bg.

Участието на Николай Ялъмов можете да видите по време на панел Лични финанси, които ще стартира в 13.30 часа на 7 юни 2022 г.

Шумът на парите 2022 ще се проведе присъствено в Sofia Event Center.

Темите, по които Ялъмов ще вземе отношение, са:

Как да инвестираме парите си в условия на висока инфлация?

Какви новости ще предложат от Капман на клиентите си?

Какво се случи на MTF Sofia в периода от предходното издание на Шумът на парите до днес?

Четете още: Къде да инвестираме 50 или 100 хиляди лева?

Кой е Николай Ялъмов?

Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД. Има 20-годишен опит в сферата на финансите и управлението.

Николай Ялъмов участва в управителните органи на Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД) и Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Той е учредител (през 2012 г.) и председател на Управителния съвет на фондация „Захари Стоянов“.

Николай Ялъмов е магистър по „Финанси“. Притежава правоспособност като брокер на ценни книжа от КЦКФБ.