Кои са дивидентните шампиони на Българска фондова борса?

Дивидентът е онази част от печалбите на компаниите, която те разпределят между акционерите си. Доходността от дивидентни пък се нарича дивидентна доходност. Тя се пресмята като дивидентът се раздели на цената на акцията към последната дата за сключване на сделки с право да се получи тази сума.

Ако една компания разпределя ежегодно дивидент, нейните инвеститори могат да разчитат, както на евентуална капиталова печалба, така и на част от спечеленото през изминалата година.

Днес ще се спрем на няколко дружества, които през годините са дали милиони лева като дивиденти на акционерите си. Темата започва да става актуална, тъй като в следващите месеци публичните дружества ще обявяват дневния ред на предстоящите си общи събрания. 

М+С Хидравлик

От компанията вчера обявиха, че ще предложат за разпределение по 0.30 лева брутен дивидент на акция. Това е 0.285 лева нетен дивидент за физическите лица, след приспадане на 5% данък върху дивидентите.

Сумата е идентична с миналогодишната (11.8 млн. лева). Само в последните 5 години М+С Хидравлик е разпределила 57.26 млн. лева между акционерите си.

Общият раздаден дивидент за последните 10 години пък доближава 100 млн. лева (99.55 млн. лева).

Адванс Терафонд АДСИЦ

От своето основаване до момента фондът, специализиран в закупуването на земеделска земя е раздал 187 млн. лева като дивиденти.

Рекордните 41.9 млн. лева, или 0.493 лева на акция са разпределени през 2013 г. Година по-късно пък се заделят 33.8 млн. лева за дивидент.

Фондът разпределя минимум 90% от печалбата си между своите акционери.

Стара планина Холд

За всяка година от своето съществуване Стара планина холд АД е изплащал дивидент на своите акционери.

Общата сума на разпределения дивидент за акционерите на Стара планина холд АД до сега е над 36 милиона лева. Първоначалната инвестиция в холдинга има дивидентно покритие от 20.8 пъти.

Вижте още: Взаимен фонд или директно инвестиране

През миналата година компанията разпредели 5.1 млн. лева като дивидент, или по 0.249 лева на акция.

Спиди

Традиционно Спиди разпределя поне по 50% от своята печалба между акционерите си. През миналата година куриерската компания раздаде рекорден в историята си дивидент – 28.232 млн. лева. Сумата за 1 акция бе 5.25 лева, или 4.9875 лева нетно за физическите лица, след приспадане на дължимия данък.

В предходните години компанията раздаде съответно 2.00, 1.40 и 1.20 и 1.13 лева за брой.

Старите и новите емитенти

През годините сериозни дивиденти са предлагали и други компании – Софарма, Софарма трейдинг, Корадо-България, Хидравлични елементи и системи, Монбат, Трейс Груп Холд и др. През миналата година ЧЕЗ Електро България разпредели рекордните 29.337 млн. лева, или по 5 867.49 лева на акция. Сумата обаче бе от неразпределени печалби на компанията.

Други две компании вече привличат вниманието на инвеститорите, като планират да разпределят сериозна част от печалбите си. Това са инвестиционното дружество Ейч Ар Кепитъл и операторът на Palms Bet Телематик Интерактив България. Те ще заделят съответно 50 и 40 на сто от печалбите си като дивидент. Очаква се първите дивиденти да бъдат гласувани в следващите месеци, когато ще можем да изчислим и дивидентната им доходност

*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.