Къде да инвестираме 5 или 10 хиляди лева през 2022 г.?

Къде да вложим суми от порядъка на 5 или 10 хиляди лева? Това е въпрос, който си задават все повече хора у нас.

Справка на Капман сочи, че подобни суми има в близо 795 хиляди сметки у нас.

Депозити на домакинствата

По данни на Българска народна банка депозитите на домакинствата в края на февруари възлизат на 68.88 млрд. лева.

Въпреки ниските лихви по влоговете, през последните 12 месеца е налице увеличение от 4.756 млрд. лева. Нарастването за цялата 2021 г. пък е от 5.47 млрд. лева.

Инвестиции във фондове

Депозитите продължават да нарастват, но все повече домакинства и бизнеси поглеждат към взаимните фондове. Тази форма на инвестиции е особено популярна в страните от Западна Европа и САЩ. 

Какво сочат данните на централната ни банка?

Според последните данни на БНБ към 31 декември 2021 г. активите, управлявани от местните и чуждестранни инвестиционни фондове, осъществяващи дейност у нас, вече са 8.839 млрд. лева.

Размерът им нараства с 2.95 млрд. лева, в сравнение с 12 месеца по-рано и с 1.06 млрд. лева спрямо тримесечие по-рано.

Днес домакинствата имат вложения за 2.24 млрд. лева във фондове спрямо 1.379 млрд. лева преди година.

Какво казват професионалистите?

Текущата пазарна ситуация на повишаваща се инфлация е препоръчителна за инвестиция в акции на компании, които са доказали своята устойчивост и развитие във времето.

В случай че човек не може сам да извърши инвестицията, няма познанията, опита, както и възможността да следи финансовите пазари, добър вариант е покупката на взаимен фонд, инвестиращ преимуществено в акции.

Това посочват брокерите и анализаторите на Капман. 

Според експертите „инвестирането в тях е изключително достъпно, лесно, удобно и с ниски разходи“.

Също така следва да се знае, че с малки суми може да бъде придобит дял от диверсифициран портфейл от акции на компании, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа в страната и чужбина.

От ИП Капман АД посочват, че „голямо предимство на фондовете е високата ликвидност, професионалното управление и липсата на данък печалба“.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.