Къде да инвестираме 50 или 100 хиляди лева?

Вчера ви представихме възможностите за инвестиция с по-малки суми – между 5 и 10 хиляди лева.

Днес ще се спрем на вариантите за по-сериозните спестявания.

По данни на централната ни банка към края на 2021 г. близо 169 хил. депозитни сметки у нас са със спестявания между 50 и 100 хиляди лева.

Ако и вие разполагате с подобни суми, председателят на Съвета на директорите на инвестиционен посредник Капман АД Ангел Хаджийски има какво да сподели с вас.

 „На фона на официалните данни за натрупаната инфлация в страната, съчетана на практика с липса на доход при съхранение на парични средства на депозит, възниква въпросът: Как да съхраним спестяванията си“?

„Отговорът е един – можем да „победим“ инфлацията само чрез инвестиции“, допълва той.

Четете още: Пет книги, които всеки инвеститор трябва да прочете

Инвестициите биха могли да бъдат в собствен бизнес, стоки, благородни метали или финансови инструменти.

Днес ще се спрем на инвестициите във финансови инструменти.

Експертът е на мнение, че „ако до момента не сме инвестирали в формирането на портфейл от акции, то явно причината е или в ограничените ви познания за това, или в липсата на свободно време, което трябва да отделите за ежедневно следене на инвестицията си.

Ето затова ще разгледаме вариант за сравнително лесна инвестиция – в борсово търгувани фондове ETF (Exchange Traded Fund).

Формирането на портфейл от ETF-и предлага отлична възможност за постигане на инвестиционните цели, които сте си поставили при сравнително ниски разходи.

Те покриват широк спектър инструменти – от дигитални валути до отделни сектори, географски региони и борсови индекси.

Хаджийски припомня, че след кризата от 2007 г. инвестициите в борсово търгувани фондове с всяка година става все по-популярна сред индивидуалните инвеститори поради ред причини.

Сред тях можем да изтъкнем, както ниските разходи и високата ликвидност (бел. ред. т.е. бързо можем да продадем вложението при нужда на пари), така и широкият обхват на финансови инструменти.

При избор на инвестиция в ETF все пак трябва да се вземат предвид няколко фактора – какви са нашите цели, толерантността ни към риск, времеви хоризонт и др. Важно правило е да се разпредели рискът на инвестицията – никога не залагайте само на един инструмент, предупреждава още Хаджийски.

В последните месеци в Капман се наблюдава повишен интерес към инвестиции както от малките, така и от по-големите вложители. Не забравяйте, че връзка с нас може да осъществите както лично в офисите ни в София, Варна и Стара Загора, така и по телефона и в социалните мрежи.

За директна търговия на финансовите пазари пък може да ползвате една от най-добрите платформи у нас – Ctrader.

*  Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на активи.