Най-новият емитент у нас – Телематик Интерактив България

Телематик Интерактив България дебютира днес на родния капиталов пазар.

Това се случва само месец, след като компанията осъществи своето първично публично предлагане (IPO).

Дружеството, което стои зад платформата за залагания PalmsBet, успя да набере 16 млн. лева свеж ресурс.

Продадени бяха малко над 320 хил. нови акции, което е 80% от предложеното количество. Цената на акция беше 50 лева за брой, което е долната граница на предвидения ценови диапазон.

При цена от 50 лева пазарната оценка на компанията възлиза на 216 млн. лева. Това автоматично нарежда Телематик Интерактив България сред топ 15 на най-скъпите на родния пазар.

Резултатите

За първите два месеца на 2022 г. компанията отчита консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 15.4 млн. лева. Година по-рано постъпленията са за 11.26%. Ръстът по този показател е 36.8%.

Реализираната печалба за този период е 4.43 млн. лева спрямо 3.2 млн. лева за 12 месеца по-рано.

Нови пазари

Компанията планираше да навлезе на два нови пазара (Перу и Украйна) с набраните 16 млн. лева. Плановете за Украйна обаче са замразени, обявиха от дружеството.

Четете още: Взаимен фонд или директно инвестиране

Телематик Интерактив България обяви, че постъпленията от Украйна към момента са 1%. Това ще рече, че конфликтът няма да има съществено отражение върху компанията.

Дивидентна политика

Дружеството е приело дивидентна политика за разпределение на не по-малко от 40% от реализираната печалба.

Освен казино игри и спортни залози, „Телематик“ инвестира и в онлайн игри, които предоставя на оператори в Европа, Латинска Америка, Африка и Азия.

* Материалът е с аналитичен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.