Нова тарифа за таксите и комисионите за всички финансови инструменти от днес