Нова тарифа за таксите и комисионите за всички финансови инструменти в сила от 15.11.2021г.

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с промяна на пазарната и маркетингова стратегия на управлявания от нас финансов пазар „MTF Sofia“, имаме удоволствието да Ви уведомим, че Съвета на Директорите прие нова тарифа за таксите и комисионите за всички финансови инструменти. Тарифата е както следва:

*За търговия с акции – 0.01% от стойността, но не по-малко от 1лв.

*За търговия с облигации – 0.01% от стойността, но не по-малко от 1лв.

*За търговия с деривати – 0.01% от стойността, но не по-малко от 1лв.

*За търговия на пазар на растеж /Growth Market/– 0.01% от стойността, но не по-малко от 1лв.

Посочените цени на услугата не включват дължимото ДДС. Новата тарифа ще се прилага от 15.11.2021г. Планираме тези комисиони да бъдат запазени за период от поне две години, като в случай на бъдеща промяна новите комисиони на “MTF Sofia” със сигурност ще бъдат достатъчно конкурентни за България и региона. Търговската сесия започва в 9:00 и завършва в 17:30 всеки работен ден. Пазарът предоставя възможност за сключване на сделки със скъсен сетълмент- до Т+0.

Уведомяваме ви също така, че търговията на „MTF Sofia“ се извършва чрез автоматизираната търговска платформа “CTrader”, изцяло наша собственост, която дава възможност за достъп до още два пазара:

*БФБ АД

*Международни пазари /включени са всички възможни големи пазари извън България/

Осигурили сме възможността всеки инвестиционен посредник, търгуващ през “CTrader”, да запази тайната на клиентската си база, като същевременно системата предоставя възможност за обслужване на клиенти при търговия на горепосочените три пазара, без да е необходимо членство в тях.

Очаквайте в максимално кратки срокове появата на нови атрактивни инструменти на „MTF Sofia“ в сегмент деривати.