Оборот за над 376 млн. лева през MTF SOFIA за полугодието

Оборотът на първата в България Многостранна система за търговия на финансови инструменти MTF SOFIA за първите шест месеца на 2022 г. достигна 376.667 млн. лева.

Най-голям дял от тях се заемат от сделките с деривати – 291.2 млн. лева. Оборотът от трансакции с акции и облигации възлиза на 37.7 и 29.8 млн. лева.

На сегмент АДСИЦ (акционерни дружества със специална инвестиционна цел) са сключени сделки за 13.5 млн. лева, сочат данни на Капман.

Общият брой на сделките за периода от 1 януари до 30 юни възлиза на 1 561.

Припомняме, че за цялата 2021 г. на MFT SOFIA беше реализиран оборот от 688.2 млн. лева. Това е с 41% повече спрямо 2020 г.  

Системата MTF SOFIA (от англ. Multilateral Trading Facility) стартира дейността си в началото на месец март 2016 г. и се управлява от Капман Холдинг.

Четете още: Как да управляваме парите си в условия на висока инфлация?

MTF SOFIA е и единственият пазар в страната, на който се търгуват сертификати, базирани на изменението на фиксинга на лева спрямо щатския долар, определян от Българската народна банка, както и върху електроенергия.

Още финансови новини може да четете всеки ден на нашата фейсбук страница. Последвайте ни тук.