Още няколко компании обявиха разпределение на дивидент

Само преди няколко седмици ви представихме първите компании, обявили разпределение на дивидент за 2021 г.

Днес ще ви запознаем с нова порция публични дружества, които планират да заделят част от печалбата за акционерите си.

Бианор Холдинг

Вчера се проведе общото събрание на акционерите на компанията. На него беше взето решение да се разпределят 2.9 млн. лева като дивидент.

Това прави по 4.30 лева брутен дивидент на акция. Нетният дивидент за акционерите физически лица ще е 4.085 лева, тъй като се удържа 5% данък върху сумата.

Адванс Терафонд

Фондът, инвестиращ в земеделска земя, свиква общо събрание на 17 май 2022 г. На него ще се гласува предложение за разпределение на брутен дивидент от 0.527 лева на акция.

Това представлява над 15% дивидентна доходност, пресметнато през цената на книжата в края на вчерашната борсова сесия.

Градус

Компанията свиква общо събрание на 3 юни 2022 г. На него ще се гласува за разпределение на 10.9 млн. лева. Общо 7.336 млн. лева от тази сума е част от печалбата за 2021 г.

Останалите 3.625 млн. лева са неразпределени печалби, натрупани към 31 декември 2021 г. Ако решението бъде гласувано от акционерите, на всяка акция ще се разпределят по 0.045 лева. Следва да напомним, че компанията вече задели и шестмесечен дивидент от 0.026 лева на лот.

Мак

Габровската компания свиква общо събрание за 26 май 2022 г. Акционерите ще гласуват за заделяне на 1 млн. лева под формата на дивидент.

Това прави по 2.47 лева на акция. Дивидентната доходност спрямо последната сделка по позицията е малко под 8%.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.