Още от консолидираните резултати на публичните дружества за Q1

Екипът на Капман продължава с представянето на консолидираните отчети на публичните дружества за първото тримесечие на 2022 г.

Вчера се спряхме на резултатите на Алкомет, Стара планина Холд, Спиди, Първа инвестиционна банка, Доверие Обединен Холдинг, Софарма трейдинг и Алкомет.

Днес ще ви представим тези на Трейс Груп Холд, Химимпорт, Албена, Сирма Груп Холд и Софарма.

Трейс Груп Холд

Пo данни за първо тримесечие на 2022 г. са реализирани консолидирани приходи (без финансови) на стойност 20.432 млн. лв., които са с 6.66% по-малко, в сравнение със същия период на 2021 г.

Отчетеният финансов резултат преди данъци за периода е загуба в размер на 1.542 млн. лв., а след данъци – загуба в размер на 1.802 млн. лв.

От компанията прогнозират приходи от договори с клиенти към второто тримесечие за 38.9 млн. лева. Това е с 28.58% по-малко спрямо година по-рано, когато те достигнаха 54.4 млн. лева.

Албена АД

Хотелиерската компания обяви загуба от 8.9 млн. лева за първите три месеца на 2022 г. Преди година тя отчете отрицателен финансов резултат от 7.9 млн. лева.

В края на месец март приходите от дейността на компанията възлизат на 2.355 млн. лева срещу 1.79 млн. лева преди 12 месеца.

Четете още: Как Фед и лихвите влияят на пазарите?

Общите приходи от дейността нарастват от 3.122 млн. лева на 3.689 млн. лева.

Сирма Груп Холдинг

От технологичната компания планират да увеличат приходите си през 2022 г. с 10% спрямо година по-рано. Дружеството планира и разрастване на екипа си с 30 на сто.

Нетните приходи на компанията за първите три месеца на 2022 г. възлизат на 19.64 млн. лева спрямо 14.9 млн. лева преди 12 месеца.

Компанията отчита нетна печалба от 1.675 млн. лева за периода от януари до март срещу 1.2 млн. лева за преди година.

Химимпорт

Холдинговото дружество приключи първото тримесечие на 2022 г. с печалба от 20.534 млн. лева. Това е с 25% повече спрямо 12 месеца по-рано.

Общите приходи от дейността нарастват до 4.5 млрд. лева срещу 3.04 млрд. лева за година по-рано.

Компанията разполага с 2.47 млрд. лева парични средства към 31 март.

Софарма

Приходите от продажби на групата бележат ръст от 18.7 млн. лв., или 4.9%, достигайки 397.6 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г. спрямо 378.9 млн. лв. през първо тримесечие 2021 г.

Продажбите на стоки се повишават с 16.9 млн. лв., или 5.3%, като достигат до 338.4 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г. спрямо 321.5 млн. лв. през предходния период.

Продажбите на готова продукция се увеличават с 1.8 млн. лв., или 3.2%, до 59.2 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г. спрямо 57.4 млн. лв. през предходния период.

Нетната печалба нараства с 3.1 млн. лв., или с 16%, до 22.6 млн. лв. през първото тримесечие на 2022 г., в сравнение с 19.4 млн. лв. през първото тримесечие на 2021 г.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.