Първите отчети за Q2 са вече тук. Ето и по-важното до момента

До края на юли публичните дружества трябва да обявят неконсолидираните си финансови отчети за второто тримесечие на годината.

Месец по-късно инвеститорите ще имат възможността да научат и консолидираните им данни.

Отчетите тази година са от особена важност, защото те ще отговорят на няколко основни въпроса. На първо място, как войната в Украйна и инфлацията влияят на публичните компании. Малкото даващи прогнозни данни компании ще ни уведомят какво очакват в следващото тримесечие за бизнеса си.

Не трябва да се пропуска и надвисналата рецесия, както и увеличението на лихвите, които ще са особено важни за бъдещите резултати на компаниите.

Ще се спрем на част от резултатите на по-ликвидните дружества, а през следващата седмица ще допълним с нови компании.

Градус

Градус АД отчита неконсолидирана печалба от 11.778 млн. лева за първите шест месеца на 2022 г. Година по-рано старозагорското дружество обяви положителен финансов резултат от 6.883 млн. лева.

Основна част от постъпленията на компанията са от дивиденти от дъщерните дружества. Те са 11.997 млн. лева, като нарастват от 6.998 млн. лв. за 12 месеца по-рано.

Най-голяма част от дивидентите са платени от Градус-98 АД (4.997 млн. лв.), Градус-1 ЕООД (3.5 млн. лев.) и Милениум 2000 (3 млн. лв.)

Общо приходите достигат 12.195 млн. лева срещу 7.226 млн. лева.

Монбат

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през юни 2022 г. консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности (без Литиево-йонна дивизия, която е в процес на продажба) в размер на 37.914 млн. лв., което представлява увеличение от 31%, в сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през юни 2021 г.

Обобщените данни за първите шест месеца на 2022 г. сочат, че дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности в размер на 186.155 млн. лв., което представлява увеличение от 6.8%, в сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за същия период на 2021 г.

Реализираните през първите шест месеца на 2022 г. консолидирани нетни приходи от продажби от продължаващи дейности са в размер на 186.155 млн. лв.

През юни компанията отчита загуба от 419 хил. лв. От началото на 2022 г. Монбат отчита печалба преди данъци в размер на 8.475 млн. лева. Това е с 44% по-малко спрямо година по-рано.

КРЗ Одесос

За първите шест месеца на 2022 г. в компанията са ремонтирани 27 кораба – с три повече спрямо периода януари – юни на 2021 г.

Общата стойност на извършените услуги по кораборемонт възлиза на 27.5 млн. лева спрямо 23.5 млн. лева за 12 месеца по-рано.

Приходите от дейността на компанията нарастват от 25.6 млн. лв. на 28.65 млн. лв. Съвкупните приходи са 29.4 млн. лв., което е с 3.6 млн. лв. повече спрямо година по-рано.

Компанията приключва второто тримесечие с печалба от 6.397 млн. лв. Това е двойно повече спрямо реализираните 3.1 млн. лв. за преди 12 месеца.

Неохим

Димитровградският завод приключи първото полугодие на годината с печалба, преди облагане с данъци, от 75.8 млн. лв. Година по-рано беше реализиран положителен финансов резултат от 21.8 млн. лв.

Общите приходи от дейността растат от 148 млн. лв. на 403 млн. лв. към 30 юни на настоящата година.

Продажбите на продукция извън страната са за 228 млн. лв., а у нас – 166 млн. лв. Другите постъпления са за 8.7 млн. лв.

Разходите за природен газ пък са основни за компанията. За първите шест месеца на годината те възлизат на 255 млн. лв. спрямо 81.4 млн. лв. за преди 12 месеца.

Агрия Груп Холдинг

Дружеството е реализирало печалба на неконсолидирана основа за първото шестмесечие на 2022 г. в размер на 39.85 млн. лв.

Доходът на акция възлиза на 5.86 лева за брой. Година по-рано компанията обяви загуба от 883 хил. лв.

Общо 99% от приходите на компанията, възлизащи на 41.6 млн. лева, са генерирани от дивиденти.

Припомняме, че изброените по-горе компании можете да търгувате през платформата ни Ctrader.

За още финансови новини ни следвайте във Facebook и LinkedIn.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.