Първи стъпки в инвестирането

Имате определена сума пари, заделена за „черни дни“. Спестяванията ви обаче са на депозит и ви носят минимална лихва.

Доходът бива „изяден“ от инфлацията и това намалява покупателната им способност.

След няколко безсънни нощи все още си задавате въпроса „какво да правя с парите си“.

Тук на сцената се появява Капман – един от най-големите лицензирани инвестиционни посредници у нас. Ние предлагаме цялата палитра от фондове (от ниско до високорискови), както и платформа за търговия на международните пазари.

Нека ви помогнем с първите стъпки в инвестирането, през които ще ни преведе председателят на Съвета на директорите на Капман Ангел Хаджийски. 

Какво е инвестиция? Най-простото определение за този термин е покупка на актив сега с цел извличане на печалба в бъдеще.

Какъв вид инвестиции можем да осъществим? Като активи бихме могли да ги разделим на реални (жилище, предмети на изкуството) и финансови (акции, облигации, фондове).

Всеки един вид инвестиция в реален или финансов актив има както плюсове, така и минуси. От съществено значение за бъдещия инвеститор е да дефинира ясно стратегията, която ще следва и начина на постигането ѝ. За целта той трябва да направи свой план за осъществяването ѝ.

Решението за инвестиране е изключително индивидуален процес. От първостепенно значение е инвеститорът да има поне общи или базови познания за актива, в който възнамерява да инвестира.

При инвестиции в финансови инструменти има няколко основни правила, с които всеки бъдещ инвеститор трябва да се съобрази, преди да подходи към покупката им.

На първо място – да изгради стратегия, като прецени дали тя е подходяща за него на база толерантност към риск, анализ за познания за инструмента, пазара и фаза, в която се намира, максимален времеви срок за съществуването ѝ.

При покупка на финансов актив не би следвало да се подхожда на „сляпо“, защото това е хазарт и обикновено завършва зле за инвеститора.

Четете още: Кои са дивидентните шампиони на Българска фондова борса

На следващо място е размерът на инвестицията, като тук основно правило би следвало това да са средства, които няма да потрябват за по-дълъг период от време и в никакъв случай да са от заем или кредит.

„Не извършвайте инвестиции на базата на “…един приятел ми каза…“, практиката показва, че обикновено такива инвестиции завършват неблагоприятно за инвеститора, казва още Хаджийски.

Според него следва да инвестираме в активи, които носят стойност във времето. Това обикновено са компании, които разпределят регулярно дивидент и много често са част от борсов индекс.

Разпределете риска в инвестицията – никога не залагайте само на един инструмент, посочва още той.

Вариант за сравнително лесна инвестиция – в борсово търгувани фондове. Палитрата им на покритие е широка и се разпростира върху много инструменти – от дигитални валути до борсови индекси. Този тип инвестиция е изключително удобен при сравнително ниски разходи.

Ако не се чувствате сигурни в своите познания или не разполагате с достатъчно свободно време да следите пазарите, добра възможност е инвестиция във взаимни фондове.

Плюсът при нея е възможността за малка по размер инвестирана парична сума, възможност за регулярно увеличение на инвестираните средства и лесен достъп до осребряване на инвестицията.

Инвестиращият трябва да вземе предвид, че инвестицията във взаимни фондове обикновено е с минимален времеви хоризонт от 3 до 5 години.

Ако все пак искате сами да търгувате на международните пазари, това може да направите през платформата ни Ctrader. Вижте повече за нея тук.