Седмицата на дивидентите

Част от по-ликвидните дружества на родния капиталов пазар ще предоставят добра възможност на инвеститорите за реализирането на дивидентна доходност.

Не се притеснявайте обаче, ако все още не сте акционери в тези компании.

В дните от 24 юни до 1 юли 2022 г. ще можете да купите акции от тях и да получите дивидент.

Припомняме, че сумата е брутна, което означава, че именно това са средствата, които едно юридическо лице би получило. При положение че инвестирате на борсата като физическо лице, то тогава ще ви бъдат преведени с 5% по-малко (колкото е данъкът върху дивидентите).

Ето кои са компаниите, в които можем да инвестираме, за да разчитаме на дивидент:

Монбат

Монтанският производител на батерии и акумулатори ще разпредели 5.5 млн. лева между акционерите си. Дивидентът на една акция е 0.141025 лева. Последната дата за сключване на сделки с книжата на компанията е 24 юни 2022 г.

Фазерлес

Също в петък (24 юни) е последната възможност за сделки с книжата на Фазерлес, за да имате право на дивидент. Компанията ще задели по 1 лев дивидент на акция.

ЕМКА

В понеделник (27 юни) пък за последно ще се търгуват акциите на ЕМКА с право на дивидент. Компанията, която произвежда кабели и жила, ще разпредели по 0.15789 лева дивидент на акция.

Софарма имоти АДСИЦ

Не по-късно от 28 юни (вторник) ще можете да придобиете акции от Софарма имоти. По този начин ще получите и дивидент от компанията. Брутният дивидент на една акция ще е 0.166 лева.

Албена 

Общото събрание на Албена АД взе решение за разпределение на 0.10 лева дивидент на акция. За да получите тази сума, ще трябва да сте акционери в туристическото дружество не по-късно от 29 юни (сряда).

Неохим

Димитровградският производител на торове вчера обяви, че ще разпредели по 5 лева брутен дивидент на акция. Нетната сума за акционерите физически лица е 4.75 лева. Последната дата, на която ще имаме възможност да придобием акции от компанията, е 1 юли 2022 г.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.