Топ 7 на най-ликвидните компании на Българска фондова борса

Ликвидността е един от най-важните фактори при инвестициите на капиталовите пазари. Най-общо казано, тя показа колко бързо можем да съберем определен брой акции от дадена емисия.

Или пък да излезем от позицията при необходимост от средства или друга по-добра инвестиция.

Кои са най-ликвидните дружества на Българска фондова борса през последните 12 месеца?

Доверие Обединен Холдинг

По позицията са сключени 7 760 сделки за близо 28 млн. лева. Инвеститорите в холдинговото дружество са реализирали 122.47% доходност за този период.

Една от основните причини за доброто представяне са добрите резултати на молдовската банка Moldindconbank, завършила 2021 г. с нетна печалба от 69 млн. лева.

Алтерко

Доброто представяне по позицията през 2021 г. ѝ осигури място в най-представителния български индекс SOFIX. Ръстът за последните 12 месеца е от 129.29%.

Това повишение нареди Алтерко сред десетте най-скъпи компании у нас. Капитализацията на компанията вече е 367 млн. лева, което ѝ отрежда шестото място в класацията. Общият брой сделки по позицията възлиза на 6 375 за 24.8 млн. лева.

Химимпорт

Някогашният неизменен лидер в класацията по ликвидност се нарежда на трето място за разглеждания период. Инвеститорите сключиха 3 653 сделки, което е два пъти по-малко от тези при Доверие Обединен Холдинг.

Книжата на холдинга поевтиняват с 13.33% за последните 12 месеца.

Софарма

Добрите финансови резултати, както и обратните изкупувания и покупките от страна на ръководните кадри, са основните причини за доброто представяне по позицията.

За последните 12 месеца се отчита ръст от 32.95% до 4.60 лева. Общият брой на сделките възлиза на 3 505 за 59 млн. лева.

Адванс Терафонд АДСИЦ

С 3 242 сделки, фондът, инвестиращ в земеделска земя, се класира на петото място. Инвеститорите в позицията постигнаха 46.85% доходност за последните 12 месеца.

Решението за сумата, която ще бъде разпределена, ще определя и посоката на движение в следващите месеци.

Софарма трейдинг

Това е втората емисия, която отчита спад за последните 12 месеца. Понижението е от 23.44% до 4.90 лева за брой.

С акциите на компанията са сключени 3 229 сделки за над 15 млн. лева.

Агрия Груп Холдинг

Това е единствената компания от топ 7 на най-ликвидните дружества, оценена на по-малко от 100 млн. лева. Общият брой на сделките е 2 995 за 9.4 млн. лева.

Компанията обяви 21 млн. лева печалба на неконсолидирана основна за 2021 г. В края на месеца се очаква и консолидираният отчет на дружеството. Ръстът по позицията за последните 12 месеца е от 123.41%.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.