Финансовите коефициенти – P/E

Екипът на Капман започва поредната си нова рубрика. В нея ще ви представяме финансовите коефициенти и по-точно – как се изчисляват и използват те.

Днес ще се спрем на може би най-популярния коефициент – P/E, или цена/печалба.

Коефициентът P/E e популяризиран през 30-те години на миналия век от фундаменталните анализатори Бенджамин Греъм и Дейвид Дод.

Той показва цената, която инвеститорите плащат за единица от печалбата на съответната компания.

Пример: В случай че акциите на една компания се търгуват на цена от 20 лв., а печалбата й през последната година е 4 лв. на акция, то съотношението ще е равно на 5.

Трябва да се има предвид, че при изчисляването на коефициента се използват среднопретеглената цена от последната борсова сесия, на която са се търгували акциите на дружеството. За нетната печалба пък се използват резултатите от последните четири тримесечия – в случай че годината не е завършена.

При положение че използваме прогнозната печалба на акция на дружеството (за следващите 12 месеца), то тогава ще говорим за Forward p/e.

Четете още: Сплит – що е то и защо компаниите го правят

Високата стойност на показател може да означава две неща – че компанията е надценена или че инвеститорите очакват по-високи печалби през идните тримесечия и/или години.

P/E представлява лесен начин за сравнителна оценка на компанията спрямо основните й конкуренти.

Kогато стойността на коефициента е по-ниска от тази на другите компании в сектора, това може да е важна индикация, че акциите може би са подценени.

SOFIX и BG BX40

Съотношението P/E в SOFIX в момента е 7.67, докато това при 40-те компании от BG BX40 възлиза на 9.1.