Що е то дивидентна доходност и как да я изчислим?

Акциите на компаниите, предлагащи дивидент, са особено привлекателни за инвеститорите.

От една, страна те могат да донесат капиталова печалба. От друга – разпределянето на дивидент носи и дивидентна доходност.

Дивидентната доходност представлява дивидентът, който ще бъде изплатен на всяка акция, разделен на цената ѝ. Полученият резултат се умножава по 100, за да се получи процент.

За да сме най-точни в изчисленията, следва да знаем, че сумата трябва да се изчисли към последната дата за сключване на сделки с книжата на дружеството, даваща право на дивидент.

Ето един пример

Акциите на компания се търгуват на цена от 10 лева. Общото събрание на акционерите на дружеството гласува „за“ разпределението на 0.50 лева дивидент. Дивидентната доходност ще е 5%, тъй като (0.50/10)*100 прави именно толкова.

Защо тези компании са привлекателни?

Част от компаниите предлагат дивидентна доходност, която е в пъти по-висока от лихвите по депозитите у нас в момента.

Четете още: Кои са дивидентните шампиони на Българска фондова борса

Такива могат да бъдат намерени както на родния капиталов пазар, така и на другите чужди пазари – в Европа, САЩ, Азия и др.

Облагане с данъци

Следва да се има предвид, че доходът от дивиденти се облага с данък. Той е 5%, в случай че инвестирате като физическо лице. Вие обаче ще получите нетната сума, т.е. след приспаднат данък.

Ако обаче инвестирате през юридическо лице, то тогава няма да плащате тези 5%.

Промяната в закона

Вече и у нас е възможно да се изплащат шестмесечни дивиденти от публичните компании. Макар и в чужбина да има опция за тримесечни дивиденти, подобна у нас все още не съществува.

Как да открием следващите големи платци на дивиденти?

Следвайте ни във Facebook, LinkedIn или четете по-често сайта ни, за да се информирате за подобни възможности.