Ден за акции

ИП Капман АД в партньорството  на от Българска фондова борса – София и Централен депозитар АД за четвърта поредна година участва в инициативата “Ден за акции”.

Инициативата “Ден за акции “ще се проведе на 12 юни и има за цел да стимулира активното участие на индивидуалните инвеститори на капиталовия пазар,  да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за финансовите инструменти в България.

В “Деня за акции” всички индивидуални инвеститори (физически лица), клиенти на ИП Капман АД, ще могат да закупят или продадат акции от основен пазар на БФБ-София без такси и комисиони към Борсата, Централен депозитар и ИП Капман АД.

Специалната възможност ще важи при до 15 изпълнени поръчки на физическо лице с не повече от 2 000 лв. на единична изпълнена поръчка.

ИП Капман АД няма да таксува за търговската сесия на 12 юни своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на посочените условия.