ИМА ЛИ ДОСТЪПНО ВАЛУТНО ХЕДЖИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ?

Досега в статиите, които публикувахме засягахме хеджиращи операции на пазара на електроенергия в България. Но как един износител от България да хеджира валутния риск за стоките си при възможност вътре в страната?

По принцип, при хеджирането има две базови правила или действия.

  1. Когато рискувате да загубите пари, когато цената пада трябва да продавате фючърсен контракт/сертификат. Това е удачно, когато хеджъра притежава актива.
  2. Aко рискувате да загубите пари, когато ценaта се покачва трябва да се купува фючърсен контракт/сертификат. Подходящ, когато хеджъра не притежава актива.

Хеджирането е по-скоро метод за компенсиране на конкретни източници на риск, а не търсене на оптимален профил риск/възвращаемост, камо ли пък търсене на спекулативни печалби.

И така, нека българско земеделско предприятие иска да намали зависимостта си от цената в долари на пщеницата, тъй като изнася по-голямата част от обема на продукцията си, да кажем 10 тона. Ако долара се обезцени с 10% спрямо лева, за да запази еквивалентна левова стойност на изнесения обем (при репатриране на приходите в страната), фирмата износител трябва да повиши цената в долари с 10%. Но, това би навредило силно на нейната конкурентноспособност.

За да смекчи или елиминира такъв риск фирмата трябва да се включи в сделки, които биха и донесли печалба при подобен сценарий.

От тази позиция фирмата продава долари с фючърсен контракт/сертификат при договорен днес валутен курс с падеж, примерно, две седмици. Така при обезценка на американската валута фирмата ще е фиксирала (хеджирала) предварително високо ниво на курса, защото когато тя достави доларите от продажбата на пшеница на купувача на сертификата/фючърса. Но това става на предварително фиксирания курс, който е по-висок от текущата пазарна цена на долара. Така печалбата от финасовия инструмент (фючърс, сертификат, опция) ще компенсира загубата от реалния износ на стоката.

Погледнете долната графика от 27 февруари 2019 г., изготвена от риск мениджъра ни Кристиян Фазелов и публикувана ежедневно в бюлетина за търговия на MTF-Sofia. От средата на февруари лева (BGN) поскъпва срещу долара.

1sn

Източник: Капман, MTF – SOFIA

Ако на 14 февруари износителя на пщеница е продал 225 сертификата  на цена 1.7305 с 14 – дневен падеж (както и реално се случило на MTF-Sofia) той би реализирал печалба от 2925 лв. при курс на затваряне от 1.1735 за USD/BGN при изтичане на падежа.

Разбира се износителя ще трябва предварително да знае броя на хеджиращите позиции в сертификати или фючърси, които биха защитили незащитения му портфейл/експортни експозици. Това се дефинира от т. нар. коефицент на хеджиране, което ще бъде предмет на отделна статия.