ЩЕ ЗАБЛЕСТИ ЛИ ПО-СИЛНО СРЕБРОТО?

ФОКУС НА СЕДМИЦАТА
След постигнатото временно решение в търговските взаимоотношения между САЩ и Китай, основен краткосрочен фокус на пазарите са очаквания за икономическо забавяне в глобален план и мерките за икономическо стимулиране от централните банки. Като цяло перспективите не оптимистични.
На долната графика са показани прогнозите за темпа на растеж на БВП на Германия за 2019 и 2020 г.

Източник: Bloomberg

ГЛОБАЛНИ МАКРО ТЕМИ

Всеки икономически цикъл има своите „пренаселени“ теми. В сегашния цикъл това е сектора на електронната търговия, като е показано на долната графика с червената крива. Поради това, той е по-скоро рисков в момента.

Източник: Bank of America Merrill Lunch

СЕКТОРНА РОТАЦИЯ И ТРЕНДОВЕ
Относително подценен е сектора на индустриалните суровини. Черната крива на долната графика показва спреда между медта, която е индустриален метал и златото. Също така, паралелната синя крива е спреда между акциите на компании за стоки от по-висок клас и акците на компании за стоки от по-скоро първа необходимост. Ако корелацията се запази, както в миналото, би трябвало да наблюдаваме поскъпване на медта.

Източник: Top Down Charts
АКЦИИ И АКТИВИ НА ФОКУС
Във връзка с горепосочения анализ, интерес би представлявало среброто (което е и индустриален метал) и компаниите в този сектор. Долната графика показва отчетлива и нетипична ценова дивергенция между златодобивните компании и компаниите добиващи сребро (синя крива).

Източник: Bloomberg, Crescat Capital

ГЛОБАЛНИ ИНДИКАТОРИ
Изключително силния ръст на облигациите с отрицателна доходност през последната година, буди основатели съмнения сред инвеститорите за генериране на допълнителни рискове от агресивната монетарна политика на централните банки. Отделно, тяхната ефективност е с ограничен капацитет , както показахме в първата графика за растежа на БВП на Германия.

Източник: U.S. Global Investors