СЕДМИЧЕН WATCH LIST НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ

ФОКУС НА СЕДМИЦАТА

  • Основен краткосрочен фокус (вероятно и средносрочен) на пазарите са противоречивите изказвания на представители на американската администрация, относно увеличението на търговските мита срещу Китай, докато позицията на азиатската страна е по-скоро последователна.
  • Основното макро събитие би могло да е на 15.12.19, когато се очаква обявяване на нови мита на САЩ срещу китайски стоки на стойност 156 млрд. долара.
  • Също така, под риск са и търговските взаиомоотношения на САЩ с Европа и Латинска Америка.
  • Основен ефект от посочените събития е затрудняване на т. нар. supply chain и намаляванетто на международния търговски оборот. Това е показано на долната графиката на Deutsche Post, измерваща реалния търговски обем на компанията по целия свят.

Източник: Deutsche Post

От тази гледна точка в по-привилигерована позиция биха могли да бъдат пазари като Виетнам и Индия,  които имат и благоприятна демографска структура.

 ГЛОБАЛНИ МАКРО ТЕМИ

  • Борсата в Бразилия (iBovespa) отбеляза исторически връх през изминалата седмица, съчетано с висока обезценка на бразилския реал (около 58% през последните 5 години срещу американския долар). Но с оглед на горепосочените фактори, тя е по-уязвима, спрямо развитите пазаари.
  • Висока глобална задлъжнялост отнема ресурси за бизнес развитие, като и от благосъстоянието на бъдещите поколения.
  • Има тенденция за влошаване на бизнес кредитите в Китай. Долната графика показва нетния дълг на компаниите за недвижими импоти е Китай (жълта крива) и свободния паричен поток , който те генерират (синя крива).

Източник: Bloomberg, Crescat Capital

  • Де факто, вече е наложена нова монетарна глобална доктрина с реални отрицателни лихви в дългосрочен план, която ефективно наказва кредиторите, като не помага за подобряване на т. нар „морален риск“ сред иконочмическите агенти. Долната графика показва т. нар. реална лихва на 10 – годишните гермаски ДЦК.

Източник: Bloomberg

Поради това, акцент на потенциални инвестиции би могло да бъде компанни и страни с нисък дълг, но с потенциал за растеж.

СЕКТОРНА РОТАЦИЯ И ТРЕНДОВЕ

Недвижими имоти – на различни пазари се наблюдават признаци на надцененост на пазара на жилища, съчетано с увеличаване на разликата между благосъстоянието на бедните и богатите.

Облигации – атрактивна доходност предлагат книжата на Турция и Украйна.

Суровини – Среброто има сериозен фундаментален и технически потенциал за поскъпване, което, според нас вече започна. Макар и неофициално, ценните метали остават базови пари и стабилен актив.

Индекси – един най-добре представящите се индекси тази година са тези на Балканите (Босна Херцеговина, Македония, Гърция) с изключение на България (спад от над 8 %).  По принцип, високият ръст на т. нар. „периферни“ пазари е характерен за последните фази на  глобалния икономически цикъл.

Валути – заслужават внимание швейцарския франк (хедж и валута убежище)  и индийска рупия (ниска корелация с основните валути).

АКЦИИ И АКТИВИ НА ФОКУС

  • BAE Systems – богато технологично порфолио, добре позиционирана на пазарите на оптбранителни продукти в САЩ и Великобритания. Активен участник в разработването на F-35.
  • ABB – швейцарския конгломерат е добре позициониран към високтехнологичната база на новата икономика като електрическа мобилност и енергийна свързаност, като според нас е относително подценен спрямо пазара.

Това са високотехнологични компанни на индустриално ниво (не толкова на потребителско).

ГЛОБАЛНИ ИНДИКАТОРИ

Заслужава внимание индикаторът CLI (Composite Leading Indicator) на Организацията за икономически сътрудничество и развитие, който има много висока предикативна стойност и обикновено води икономическия цикъл с около 9 месеца. В момента е на нива асоциирани с потенциално глобално икономическо забавяне.

  Източник: OECD