Портфолио монитор

Неясната геополитическа и икономическа среда в момента не е благоприятна за инвестиции с по-рисков профил. Това налага необходимостта от съставяне на „дефанзивно“ портфолио при което целта е минимизиране на волатилността.

С оглед на това, подходящи инструменти са взаимни фондове с ниски разходи за управление, като и т. нар. ETF (борсово търгувани фондове). Отделно, те сами по себе си са достатъчно диверсифицирани и ликвидни.

В Интернет има достатъчно свободно достъпни източници с информация за посочените инструменти с различни критерии за риск (Morningstar, etfscreen.com, porfoliovizualizer.com и др.).

Използвайки функциите на Portfolio Visualizer, можем да съставим нискорискови портфейли с подобни цели, а именно –  максимизиране на коефицента на Сортино, максимизиране на възвращаемостта за при максимална волатилност от 5% или максимизиране на коефицента на Шарп.

Отново ще сравним нискорисковия портфейл (синя крива на долната графика) с All Weather на известния хедж фонд мениджър Рей Далио (оранжева крива) и Permanent Portfolio на Harry Browne (червена крива).

Целевия портфейл е съставен от следните активи, които се ребалансират веднъж годишно:

  • FTSM (First Trust Enhanced Short Maturity, ETF) – 10%
  • EFIPX (Fidelity Advisor® Limited Term Bond Fund Inst, Mutual Fund) – 10%
  • TOTL (SPDR DoubleLine Total Return Tactical, ETF) – 10%
  • IAGG (iShares Core International Aggregate Bond, ETF) – 10%
  • YACKX (AMG Yacktman Fund Inst, Mutual Fund) – 15%
  • ACWV (iShares Edge MSCI Minimum Volatility Global, ETF) – 15%
  • SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility, ETF) – 15%
  • XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility, ETF) – 5%
  • RYU (Invesco S&P Equal Weight Utilities, ETF) – 5%
  • SMDV (ProShares Russell 2000 Dividend Growers, ETF) – 5%

Резултатите за периода от началото на 2016 г. досега са представени на долната сравнителна графика:

1sn

 

Долната таблица показва, че освен възвращаемостта и всички рискови параметри на целевия портфейл (Portfolio 1, синя крива на горната графика) са по-добри от останалите.

2sn