ПРОГНОЗА НА ОСНОВНИТЕ ВАЛУТИ ЗА 2021 ГОДИНА

С поглед към годишното представяне на валутите срещу долара можем да видим, че няколко валути напълно са възвърнали своите загуби от март до момента и са по-силни срещу долара в края на годината.
Очакваме световният БВП да се възстанови от -5% през 2020 г. до около +4% – 4,5% през 2021 г. Обикновено периодите на синхронизиран глобален растеж, привличат свободните средства от щатските депозити, при по-слаб долар.
Според статистиката на Банката за международни разпащания три валути – EUR, USD и GBP са покривали 92% от световните транзакции за 2019г., поради което ще се прем основно на тях.

U S D

⫸ 2020 г. показа, че америкамската финансовата система все още е много зависима от финансирането в щатски долари. При по-спокойни условия през 2021 г. покупките в щатски долари трябва да се развият.
⫸ Смяната на режима в Белия дом предполага по-нататъшно спадане на силата на долара, наблюдавано по време на разхлабената фискална / тясна парична / протекционистка ера.
⫸ Преминаването на Фед към насочване към средна инфлация на този ранен етап от цикъла на възстановяване означава:
(1) отрицателни реални темпове;
(2) по-стръмни криви на добива; и
(3) по-слаб долар.

E U R

⫸Макропоказателите в ЕС и респективно в Еврозоната не изглеждат добре, особено ИПЦ, който е под 2%, но перспективата е оптимистична с програмата на ЕЦБ за увеличение на целевите операции по дългосрочно рефинансиране (ТLTRO), както и целевата антикризисна програма срещу Ковид – 19.
⫸Историята на евроро също не е привлекателна, но стои по-добре от щатския долар. Очаква се от слабата динамика на долара EUR/USD да премине към / над 1,25 през 2021 г.
⫸Стъпките на ЕС и ЕЦБ тази година намаляха шансовете за натрупване на премии за еврориск през следващата година. Дори ако еврото укрепва по-бързо, ЕЦБ не може да направи много.
⫸Срещу долара еврото трябва да се възползва от пролетното глобалното и на Еврозоната икономическо възстановяване, но трябва да не се съобразява с другите валути в ЕС (скандинавските и тези от ЦИЕ).

Комбинацията от нов бюджет на ЕС и фонд за възстановяване на ЕС засега постави фискалните опасения (тъй като появата на безвъзмездни средства води към солидарност, докато появата на общи облигации сочи към интеграция), особено когато се налагат повече фискални разходи призовани и подкрепени от международни институции като МВФ или ОИСР и самите инвеститори. Въпреки че бюджетът на ЕС и фондът за възстановяване на ЕС все още са в процес на съгласуване, очакваме скоро да бъде намерен компромис.

G B P

⫸След пет бурни години, 2021 г. трябва да бъде по-спокоен период за GBP, като политиката и несигурността на отношенията между Обединеното кралство и ЕС ще заемат по-малко видна роля. ⫸Сделка за мека търговия трябва да изпрати EUR / GBP до 0.88. Очаквайте само умерен спад в EUR / GBP, като се вземат предвид:
(1) намалена премия с ограничен риск;
(2) Брекзит щетите, нанесени на икономиката на Обединеното кралство.
Търговските преговори между Обединеното кралство и ЕС са във финалната фаза, (като резултатът, е неизвестен към момента на публикацията), очакваме Великобритания и ЕС да постигнат споразумение за мека търговска сделка. Макар и с мек характер (съсредоточен главно върху търговията, а не върху услугите и придружен от дългосрочни разходи, свързани с напускането на единния пазар и митническия съюз), то все пак би трябвало да е достатъчно, за да осигури умерен тласък на паунда, най-вече поради премахването на коефициента на несигурност – ключовият елемент, който постоянно тежи върху валутата през последните няколко години.
⫸С намалена премия за риск през 2021 г., GBP трябва да се възползва от мекия долар.
GBP/USD се очаква да се покачи до 1.42. И по-малко несигурност означава по-ниска колебаемост на GBP.

В случай че Великобритания напусне ЕС без сделка очакваме дълбок срив в GBP – EUR/GBP над 0,95, вероятно за кратко докосване на паритета – като се има предвид, че такъв резултат не се очаква и няма премия за риск в GBP. Това подчертава асиметричната функция за реакция на GBP спрямо резултатите от преговорите – скромно покачване в случай на сделка, дълбок спад при липса сделка.
С настоящата прогноза изразяваме нашето виждане за движенията на основните валути, базирано на текущата инфрмация, към момента на изготвяне.

София, 16.12.2020г.[:]