Семпла тайминг (timing) стратегия за управление на дългосрочен портфейл

По принцип асет мениджърите използват съвкупност от фундаментални и технически индикатори за определяне на момента на вход и изход в дадена позиция.

Например, един от най – популярните технически стратегии за вход е използване на т. нар. плъзгащи средни (moving avarages, МА), особено 200 – периодната дневна плъзгаща средна.

Как може индивидуалния инвеститор да определя и управлява тайминга за вход/изход на позициите си и свързаното с това управление на риска?

Подходът, който Ви представяме изисква относително по – активен мениджмънт, но в никакъв случай не би се стигнало до т. нар. свръхтъргуване (overtrading).

С цел по – голяма яснота на изложения подход, както и за минимизиране на транзакционните разходи, портфолиото се състои от четири класа активи изразени, чрез ETFs – Дау Джонс (DIA), Злато (GDX) , дългосрони държавни облигации (TLT) и кеш (BIL).

Да, ще използваме плъзгащи средни, но по-коренно различен начин от обичайния. Средните (МА) ще бъдат използвани върху предварително конструиран спред (една-единствена крива, която измерва ценовото съотношение на два актива) между всяка двойка активи от портфейла.

Например, когато кривата на спреда на DIA и TLT се покачва това означава, че акциите се представят по-добре от облигациите, а обратното е валидно при низходяща посока.

Тайминг сигнал за вход/изход се получава при пресичане от спреда на 77 – дневната проста пъзгаща средна (синя крива на долните графики), отдолу-нагоре. Така инвестирания капитал в Дау Джоунс (DIA) следва да се увеличи и едновременно с това да се намали дела в облигациите (TLT).

Така с една МА ще измерваме относителната сила на два актива и едновременно с това ще ни даде технически сетъп (setup, условия за вход) за тайминг на вход/изход  в дадените инструменти. Отделно, до голяма степен „хващаме“ и реалната пазарна ротация между класовете активи, според пазарния сентимент и икономически цикъл.

По посочения метод, можем едновременно да определим тайминга, теглото и риск – нивата за изход/закриване на позиции.

В случая могат да се конструират три спреда (ценови съотношения) за целевото портфолио:

 1sn

DIA:TLT

Източник: www.stockcharts.com

DIA:GDX

2sn

Източник: www.stockcharts.com

GDX:TLT

 3sn

Източник: www.stockcharts.com

Плъзгаща средна е с период 77 дни и за трите спреда, въпреки че би било удачно да се направи известна оптимизация за всеки един от тях, поради различна волатилност, ликвидност, коефицент бета и др.

Напълно адекватно е да се приложи и технически индикатор (напр. RSI) за да се определят т. нар. „свръхкупени“ и „свръхпродадени“ нива на спреда за евентуален изход от позиция, без да се чака пресичане на средната, което би „изяло“ голяма част от натрупаната печалба.

Диапазона на теглата на инвестирания капитал и критериите за тяхното определяне е предмет на отделна статия.

В обобщение, изложения подход е ясен, елегантен и дори бих казал „безплатен“ за прилагане.