Николай Ялъмов

areas of expertise
  • Business transformation
  • Restructuring and turnaround
  • Integration
  • Growth strategy
  • M&A transaction support
education
  • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
  • BS, engineering, Technical University of Denmark
  • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University

Николай Ялъмов е председател на Съвета на директорите на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД и управляващ дружествата от „Капман Холдинг“ АД. Г-н Ялъмов има 20 годишен опит в сферата на финансите и управлението.
Николай Ялъмов участва в управителните органи на Българска асоциация на Управляващите дружества (БАУД), Българска Асоциация на Лицензираните Инвестиционни посредници, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Г-н Ялъмов е учредител (през 2012 г.) и председател на Управителния съвет на Фондация „Захари Стоянов“.
Николай Ялъмов е Магистър по „Финанси“, притежава правоспособност като Брокер на ценни книжа от КЦКФБ.

Consulting WP comes up with results that are actually implementable. That is their strength compared to other consulting companies.

contact details

(+359 2) 40 30 200
София, 1301, ул. Три Уши 8, ет.6

Social Profiles

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в удобен за вас офис или чрез нашата контактна форма.

Предметът на дейност на “Европа Лайн Груп” е извършване на консултантска дейност в областта на Европейските фондове и политики, осъществяване връзки с български и чуждестранни пазари, търговска дейност, участие в чужди и местни фирми, друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон. Дружеството планира да извършва дейност по изготвянето на проекти по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, консултациите по Европейските проекти и програми и в областта на високите технологии. “Европа Лайн Груп”АД, ще бъде представител за България на базата на сключени договори с три дружества опериращи в областта на високите технологии – Aratos technologies S.A. – Гърция, Ionian technologies ltd. – Гърция и Zeus Consulting S.A – Гърция.
Акционерният капитал на дружеството е 50 000 лв., разпределен в 50 000 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лв.
С решение от м.април 2008 г. Комисия за финансов надзор вписа “Европа Лайн Груп” в регистъра на публичните дружества.

Европа Лайн Груп

Looking for a First-Class Business Partner?