Антон Домозетски

areas of expertise
  • Business transformation
  • Restructuring and turnaround
  • Integration
  • Growth strategy
  • M&A transaction support
education
  • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
  • BS, engineering, Technical University of Denmark
  • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University

Aнтoн Дoмoзeтcки e члeн нa Cъвeтa нa диpeктopитe и изпълнитeлeн диpeктop нa Управляващо дружество (УД) „Кaпмaн Aceт Meниджмънт“ AД. Г-н Домозетски зaпoчвa paбoтa в „Кaпмaн“ АД пpeз 1998 г. и пocтeпeннo зaeмa paзлични пoзиции във финaнcoвaтa гpyпa, кaтo oт ceдeм гoдини pъкoвoди дeйнocттa пo yпpaвлeниe нa aктиви.
Антон Домозетски пpитeжaвa мaгиcтъpcкa cтeпeн oт „Texничecки yнивepcитeт“ – Coфия, имa и зaвъpшeнa cпeциaлнocт “Финaнcи”. Той има cepтификaт зa пpидoбитo пpaвo зa извъpшвaнe нa дeйнocт кaтo Бpoкep нa цeнни книжa, както и зa инвecтициoнeн кoнcyлтaнт.

Consulting WP comes up with results that are actually implementable. That is their strength compared to other consulting companies.

contact details

(+359 2) 40 30 200
ул. Три уши № 8, ет.6

Social Profiles

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в удобен за вас офис или чрез нашата контактна форма.

Предметът на дейност на “Европа Лайн Груп” е извършване на консултантска дейност в областта на Европейските фондове и политики, осъществяване връзки с български и чуждестранни пазари, търговска дейност, участие в чужди и местни фирми, друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон. Дружеството планира да извършва дейност по изготвянето на проекти по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, консултациите по Европейските проекти и програми и в областта на високите технологии. “Европа Лайн Груп”АД, ще бъде представител за България на базата на сключени договори с три дружества опериращи в областта на високите технологии – Aratos technologies S.A. – Гърция, Ionian technologies ltd. – Гърция и Zeus Consulting S.A – Гърция.
Акционерният капитал на дружеството е 50 000 лв., разпределен в 50 000 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лв.
С решение от м.април 2008 г. Комисия за финансов надзор вписа “Европа Лайн Груп” в регистъра на публичните дружества.

Европа Лайн Груп

Looking for a First-Class Business Partner?