Сибила Грозданова-Янкова

areas of expertise
  • Business transformation
  • Restructuring and turnaround
  • Integration
  • Growth strategy
  • M&A transaction support
education
  • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University
  • BS, engineering, Technical University of Denmark
  • MBA, Rotterdam School of Management, Erasmus University

Сибила Грозданова – Янкова е изпълнителен директор на Инвестиционен посредник (ИП) „Капман“ АД. Тя заема различни ръководни длъжности в ИП „Капман“ АД от 1997 г., вкл. и изпълнителен директор на „Капман Капитал“ за периода 2006-2013 г.
Г-жа Янкова активно участва във формирането и развитието на инвестиционните процеси в България.
Сибила Грозданова – Янкова има магистърска степен по „Счетоводство и контрол” от УНСС – София. Г-жа Грозданова – Янкова е специализирала „Финанси” в University of LaCrosse и е провела стаж в отдел „Финанси” на Mesirow Financial. Г-жа Грозданова – Янкова притежава и сертификат за придобито право за инвестиционен консултант.

Consulting WP comes up with results that are actually implementable. That is their strength compared to other consulting companies.

contact details

(+359 2) 40 30 200
София, 1301, ул. Три Уши 8, ет.6

Social Profiles

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в удобен за вас офис или чрез нашата контактна форма.

Предметът на дейност на “Европа Лайн Груп” е извършване на консултантска дейност в областта на Европейските фондове и политики, осъществяване връзки с български и чуждестранни пазари, търговска дейност, участие в чужди и местни фирми, друга дейност, за която няма забрана, постановена със закон. Дружеството планира да извършва дейност по изготвянето на проекти по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, консултациите по Европейските проекти и програми и в областта на високите технологии. “Европа Лайн Груп”АД, ще бъде представител за България на базата на сключени договори с три дружества опериращи в областта на високите технологии – Aratos technologies S.A. – Гърция, Ionian technologies ltd. – Гърция и Zeus Consulting S.A – Гърция.
Акционерният капитал на дружеството е 50 000 лв., разпределен в 50 000 броя безналични поименни акции с номинална стойност 1 лв.
С решение от м.април 2008 г. Комисия за финансов надзор вписа “Европа Лайн Груп” в регистъра на публичните дружества.

Европа Лайн Груп

Looking for a First-Class Business Partner?